Etter at formannskapet først utsatte saken om ekspropriasjon, besluttet også kommunestyret å gi de frivillige forhandlingene en ny sjanse. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)

Utsatte ekspropriasjonssak

  Jon Aamodt
  31. okt. 2019
  21:42
Formannskapet og kommunestyret i Søgne behandlet torsdag kveld en sak om ekspropriasjon av to eiendommer på Tangvall. Eiendommene inngår i arealet som i detaljreguleringsplan er avsatt til nytt skole- og idrettssenter. 

Kommunen ønsker å komme igang med flytting av idrettsanleggene snarest, og før de kommunale møtene torsdag var det ikke oppnådd enighet i forhandlingene med grunneierne. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Etter at formannskapet behandlet saken i et lukket møte, ble ekspropriasjonen foreslått utsatt. I kommunestyremøtet orienterte ordfører Astrid Hilde (Ap) bak lukkede dører om begrunnelsen for formannskapets vedtak. Kommunestyret vedtok etter denne orienteringen å følge formannskapets forslag om å utsette ekspropriasjonssaken.

Etter det N247 kjenner til torsdag kveld, skyldes utsettelsen at kommunen har forventninger om å få til en frivillig løsning med de berørte grunneierne.  

To eiendommer på Tangvall må vike når det om kort tid er byggestart for nytt skole- og idrettssenter på Tangvall i Søgne. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no