Agder politidistrikt har gjennomgått alle anmeldte saker fra NAV siden 2012. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)

Har gjennomgått 428 anmeldte saker fra NAV

  Nicolai Prebensen
  06. nov. 2019
  12:25
Agder politidistrikt har gjennomgått alle anmeldte saker fra NAV siden 2012.

Riksadvokaten ble gjort oppmerksom på at NAV Kontroll i tiden fra 1. juni 2012 til 2019 har lagt til grunn feil lovanvendelse ved anmeldelser knyttet til utbetaling av blant annet arbeidsavklaringspenger i forbindelse med midlertidig opphold i utlandet. Riksadvokaten har derfor pålagt politiet en rekke tiltak for å rette opp feilen.

- Vi har gått gjennom 428 anmeldte saker fra NAV fra 1. juni 2012. Av disse er sju personer helt eller delvis uriktig domfelt, sier påtaleleder i Agder politidistrikt, Terje Kaddeberg Skaar.

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Av disse syv er en dømt til betinget fengsel.

To er dømt til samfunnsstraff. Samfunnsstraffen er gjennomført. Fire er dømt til ubetinget, hvorav tre har avsonet straffen.

- Videre vil det bli vurdert henleggelseskode på tre saker som er henlagt på bevisets stilling, sier Kaddeberg Skaar.

Korrigert
Det er også avdekket seks saker som ikke er avgjort i systemet. Disse sakene vil bli korrigert slik at beløp og tidsperiode blir riktig.

- Alle som er involvert i sakene er kontaktet per brev. Enkelte av de berørte er også kontaktet per telefon. Også forsvarerne til de berørte er kontaktet. De vil nå vurdere om sakene skal begjæres gjenopptatt, sier Kaddeberg Skaar.

Påtalemyndigheten vil uansett på eget initiativ innstille på at sakene gjenåpnes.

Pressemelding fra Agder politidistrikt

Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no