Leserinnlegg fra Norges Lastebileier-Forbund Agder og Rogaland
- Bare Ytre ringvei løser utfordringene våre, skriver NLF Agder og Rogaland i dette leserinnlegget. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)

«Bare Ytre ringvei løser utfordringene våre»

  Nicolai Prebensen
  27. nov. 2019
  16:03
Trafikken slipper ut 5000 tonn Co2 årlig på grunn av rushtid/kø i Kvadraturen.
Med en Ytre ringvei blir utslippene grunnet kø borte. 

Flere av våre medlemsbedrifter har den siste tiden kjørt strekningen fra Varoddbroa (Vige) til Breimyr (to Shell stasjoner) i og utenfor rushtiden.

I snitt brukte lastebilen 70% mer drivstoff ved tett trafikk i rushtiden enn resten av døgnet. Bare i rushtiden slipper trafikken gjennom Kristiansand ut 5000 tonn mer CO2 enn ved flyt i trafikken.

Leserinnlegget fortsetter under annonsen.
Annonse

I tillegg er kostnadene våre beregnet til 43 millioner årlig. Dette utgjør i tillegg ekstra kostnader for en bransje med små marginer og man får ikke til «et grønt skifte med en rød bunnlinje».

Det er kun en Ytre ringvei som kan endre dette. Gartnerløkka vil bare skape kø, kork og kaos under byggetiden. NLF Agder mener Ytre ringvei må komme før Gartnerløkka. Kristiansand kommune kan legge forholdene til rette for Nye veier AS slik at samfunnsnytten bedres på Ytre ringvei og vi er i gang. Men, vi trenger handlekraftige politikere.

I går uttalte også stortingsrepresentanter fra Agder økt press på motorveibyggingen i Kristiansand. Dette presset mener NLF Agder vil øke. Man må derfor gjøre de miljø og samfunnsnyttige grepene først. Ikke Gartnerløkka først som vil lede all trafikk inn til sentrum der vi fortsatt vil stå i kø. Godstrafikken skal i følge NTP øke kraftig framover og da vil også utslipp øke om vi ikke kommer rundt byen og får flyt i trafikken. Øker motstanden mot motorveier kan vi risikere å bli stående med dagens veisystem, med en utbygd Gartnerløkka og 2 felt mellom Kolsdalen og Breimyr i et evighetsperspektiv. Da blir vi stående i køen og slippe ut Co2 i sentrum fram til vi har 0-utslipps lastebiler, og det vil ta tid før langtransporten har nødvendig teknologi.

Derfor mener NLF Agder at landsdelens politikere nå må fokusere på en effektiv trafikk langs E18/E39 og bygge vei i Kvadraturen når Ytre ringvei er på plass. Ytre ringvei er viktig for hele landsdelen, samt trafikken mellom Øst- og Vestlandet. Vi løser ikke logistikkutfordringene i Agder og øst- vest trafikken med et prosjekt i Kvadraturen. 

Ytre ringvei er en framtidig del av en effektiv europavei og derfor må den få den plass i prioriteringen som en europavei fortjener. Vi kan ikke fortsett å bare fokusere på et lokalt veikryss som er et byutviklingsprosjekt. Vi må legge forholdene til rette for Nye veier AS før vi mister muligheten til å få bygget en helhetlig europavei.
                   
Denne pressemeldingen er sendt ut på vegne av NLF Agder (Norges Lastebileier-forbund). Rita Birkeland – Styremedlem NLF Agder

Statens vegvesens forskjellige utredninger i forbindelse med Ytre Ringveg i Kristiansand. (Foto: Statens vegvesen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no