Helårig avgiftsparkering i Høllen betyr store utlegg for Søgne dykkerklubbs medlemmer som flere ganger i uken rydder frivillig i Søgne-skjærgården. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)

- Avgiftsparkering i Høllen betyr 40.000 kroner per år for oss

  Nicolai Prebensen
  29. nov. 2019
  16:24
Søgne Dykkerklubb «ser litt mørkt» på innførselen av avgiftsparkering i Høllen hele året.

- Vi tror vinterparkeringen vil redusere aktivitetene i Høllen, bruken av Strandstien med mer. For dykkerklubbens del betyr det kanskje 40.000 kr i parkeringsavgifter per år når vi er ute og rydder i sjøen for kommunen. Vi har cirka 100 turer i året med 4-8 biler som må stå noen timer, sier Steinar Monsen til N247 fredag ettermiddag. 


Han forteller videre at de vil søke om fritak fra avgiftsparkeringen.

- Hvis vi ikke får fritak må vi antakelig prøve å finne en annen havn. Det er litt synd ettersom vi føler at vi hører til i miljøet i Høllen. I tillegg har vi jo en beredskapsavtale med nødetatene, og det blir litt rart hvis vi må betale for å parkere bilene under utrykning, sier han og håper på godvilje fra den nye kommunen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Kommunestyre- og fylkespolitiker Christian Eikeland (FrP) har i den forbindelse sendt en interpellasjon til ordfører i nye Kristiansand, Jan Oddvar Skisland hvor han ber om at avgiftsparkeringen opphører inntil videre. Han trekker også inn gjengen i «Shanty-bua» som har mange års tradisjon med å treffes på Høllebrygga. 

Interpellasjonen:
I Høllen har det en stund vært avgiftsfritt å parkere. Dette fordi satsene ved omlegging ble for høye når det ble lagt om fra Søgne sitt system, til Kristiansand sitt system.

Jeg registrerer et oppslag i nettavisen N247 at nå er nye satser og nytt opplegg for parkering i Høllen i Søgne igangsatt.

Gjennom flere år har det vært en liten avgift for parkering i Høllen. Etter sammenslåingen vil Høllen være det eneste stedet i de gamle kommunene Søgne og Songdalen som er avgiftsbelagt.

Jeg kan ikke finne vedtak på at Høllen skal være avgiftsbelagt i den nye kommunen. Etter Fremskrittspartiets vurdering, skal all parkeringsavgift utenfor bysentrum være avgiftsfritt, og er en sak vi jobber med. Vi jobber samtidig med at den første timen ved parkering i bysentrum skal være parkeringsfri.

Inntil vi får tatt opp denne saken, og eventuelt få til et flertall, så ønsker vi at avgiftsparkeringen i Høllen skal opphøre.

Jeg registrerer også at omleggingen slår hardt ut for den gjengen som gjennom mange år har hatt tradisjon med daglige besøk og sosiale sammenkomster i bua som i sin tid ble gitt av næringslivet, "shantybua". Dette kan eventuelt løses med en avgiftsfri korttidsparkering.

Artikkelen fortsetter under bildet.
Det var den 25. november at Kristiansand parkeringsselskap innførte avgiftsparkering i Høllen hele året. (Foto: Nicolai Prebensen).

Mitt og FrPs spørsmål til ordfører er følgende:
  1. Kan ordfører være behjelpelig, og vise til vedtaket som tilsier at Høllen skal være det eneste stedet i de gamle kommunene Søgne og Songdalen som skal være avgiftsbelagt?
  2. Vil ordfører ta initiativ til en sak der prinsipper for avgiftsparkering fastsettes, og legge til rette for at Høllen får avgiftsfri parkering?
  3. Dersom dette ikke lar seg gjøre, vil ordfører ta initiativ til en avgiftsfri korttidsparkering på tre timer, slik at ikke kulturen med bryggesleng, turgåing og ikke minst gjengen i "shantybua" må betale parkeringsavgift for å fortsette sin årelange tradisjon med sine daglige treff i Høllen?
Sist oppdatert 29.11.2019 klokken 16:25 av Nicolai Prebensen

For gjengen på "Shantyen" på Høllebrygga vil avgiftsparkeringen i Høllen bety rundt 1.000 kroner i måneden i avgifter. Dette vil politiker Christian Eikeland ha slutt på. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no