Ordfører Astrid Hilde og fylkesordfører Terje Damman undertegnet avtale om tomt til Søgne videregående skole. (Foto: Arly Hauge)

- Med denne avtalen er det ingen vei tilbake

  Jon Aamodt, Nicolai Prebensen
  29. nov. 2019
  19:24
Søgne kommune og Vest-Agder fylkeskommune har signert en avtale om anskaffelse av tomt til videregående skole på Tangvall, og leie av arealer til kroppsøving for skolens elever. 

Etter vedtak i fylkestinget og kommunestyret har Søgne kommune og Vest-Agder fylkeskommune samarbeidet om utvikling av en kombinert videregående skole og ungdomsskole på Tangvall. Etter et felles initiativ fra fylkesordfører og ordfører ble det onsdag avholdt et forhandlingsmøte med formål å utarbeide en avtale om tomteforholdene. Avtalen skal presenteres for politisk behandling i de respektive organer i første halvdel av desember 2019.

Fordeling av tomt
Etter forhandlinger er partene enige om at det totale areal som omfattes utgjør 65.000 kvadratmeter til en pris av 20 millioner kroner. Arealet som på skissen (artikkelbildet) er merket 1a utgjør 11.500 kvadratmeter og er tiltenkt den videregående skolen. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Tomtene merket 1b, 2, og 3 skal eies og benyttes av Søgne kommune, mens tomten merket 4 er en idrettshall som også skal eies av Søgne kommune, men hvor det legges til grunn at fylkeskommunen skal leie 30 prosent av kapasiteten i denne. 

Tomten merket 1a skal etter denne avtalen overdras til fylkeskommunen for 20 millioner kroner. Fylkesutvalget skal behandle saken i sitt møte 3. desember, og fylkesrådmannen konkluderer med at avtalen er innenfor den økonomiske rammen som er avsatt i økonomiplanen for Agder fylkeskommune og anbefaler at avtalen vedtas. 

Rådmann Kim Høyer Holum (bildet) sier til N247 at det er mange å takke for at denne saken endelig er i havn.

- Det er mange ansatte i kommunen som har jobbet hardt for å få dette til. For kommunen var det svært viktig å lande dette nå for å sikre en videre fremdrift i prosjektet. Det er ingen tvil om at skolesenteret på Tangvall blir et fantastisk skolesenter, sier han.

Svært fornøyd ordfører
- Dette er utrolig viktig for Søgne, alle partier har jobbet bredt og godt for å sikre denne avtalen for Søgne. Vi har tatt et steg av gangen, og med denne avtalen er det ingen vei tilbake. 

- Et politisk vedtak kan endres, men når vi nå inngår bindene juridiske avtaler og spaden settes i jorda, er dette irreversibelt. Nå er vi sikre på at vi får den videregående skolen til Søgne, og det er jeg veldig glad for, sier ordfører Astrid Hilde (Ap) til N247 fredag ettermiddag. 

Hun legger til at hun vil sende en takk til fylkesordfører Terje Damman for at det nå blir en skriftlig avtale før sammenslåing av kommuner og fylker, og legger samtidig til at hun er glad for at både kommunedirektøren i Kristiansand og fylkesrådmann i Agder støtter etableringen i Søgne. 

- Vi har solgt tomta og sikret oss en leieavtale for hallen. Det har vært noen tøffe tak underveis, men nå har vi landet dette og er sikker på at skolen blir realisert selv om det fremdeles gjenstår andre avtaler som det skal forhandles videre om, sier en svært fornøyd ordfører. 

Det er tomt 1a som selges til fylkeskommunen for 20 millioner kroner. (Foto: Søgne kommune/Vest-Agder Fylkeskommune)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no