- Mange store saker ble avsluttet før nyttår, og det er derfor naturlig med en rolig start for utvalget, sier leder av by- og stedsutviklingsutvalget, Ole Magne Omdal. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)

Kort saksliste for by- og stedsutviklingsutvalget

  Jon Aamodt
  07. jan 2020
  22:03
Oppdatert: Når Kristiansand kommune legger ut lenken kobler vi oss opp mot sendingen som starter torsdag klokken 09.00. Da kan du følge møtet direkte her på N247.no. Møtet holdes i den gamle kommunestyresalen på rådhuset på Tangvall.

Tidligere:
Når By- og stedsutviklingsutvalget holder sitt første møte for året, 9. januar 2020 er det kun åtte saker på sakslista, og av disse igjen gjelder kun fire saker konkrete regulerings- eller byggesøknader. Dette står i sterk kontrast til hva som har vært tilfelle i de tilsvarende utvalgene i de tre tidligere kommunene som nå er blitt til Kristiansand kommune. 

De få sakene som skal behandles i møtet gjelder alle sammen søknader innenfor «gamle» Kristiansand, og det kan derfor synes underlig når det tidligere plan- og miljøutvalget i Søgne gjerne hadde opp mot og til tider over 20 lokale saker bare fra Søgne i sine månedlige møter. Også planutvalget i Songdalen hadde normalt et bredt spekter av saker til behandling i sine møter, og det samme var tilfellet for tilsvarende utvalg i Kristiansand.

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

- Er dette et tegn på at saksbehandlingen vil ta lenger tid i den nye kommunen, eller er det andre forhold som ligger til grunn for den rolige starten for utvalget?

- Dette er nok bare en naturlig konsekvens av at utvalgene i de tre tidligere kommunene ferdigbehandlet svært mange saker på tampen av 2019. Både Kristiansand og Søgne avsluttet flere store reguleringssaker i 2019, og det er nok den viktigste grunnen til at vi ikke har flere saker til dette møtet, sier utvalgets leder Ole Magne Omdal (Sp), til N247 fredag. 

- Ikke forsinkelser
Han legger til at politikerne har fått informasjon fra administrasjonen om at de må forvente stor tilgang av saker i tiden fremover og er ikke redd for at saker blir forsinket eller får unødvendig lang behandlingstid i administrasjonen før de fremmes for politisk behandling. 

- For mange var det et ønske at politikerne som hadde fulgt planer fra oppstarten og gjennom planprosessen også skulle ferdigbehandle disse. Det så vi også ved at flere store planer ble sluttbehandlet de siste månedene før årsskiftet. Da er det naturlig at vi får en noe roligere periode nå før alt går seg til igjen, sier Omdal. 

Møtested Søgne
By- og stedsutviklingsutvalget avholder sitt møte 9. januar i den tidligere kommunestyresalen i Søgne. 

- Da får vi mulighet for å strømme møtene direkte på nett, og utvalgene tar i bruk hele kommunen når de holder sine møter, sier Omdal. 

Programmet for møtet er:
Klokken 09:00- 09:45 Folkevalgtopplæring v/Byingeniøren
9:45 – 10:15 Planprosessen v/Plan- og bygningssjefen

Sakskartet for møtet 9. januar:
  • Møteprogram for by- og stedsutviklingsutvalget 9.1.2020
  • Protokoll fra møte i by- og stedsutviklingsutvalget 12.12.2019
  • Skinnerheia - Justvik skole, gang/sykkelvei - detaljregulering - sluttbehandling
  • Strømme/Korsvik - felt 03-07 - endring av delfelt B/T1, B/T2 og B2 - sluttbehandling
  • St. Olavs vei 18 og 20 - detaljregulering - sluttbehandling
  • Nordheiveien 1 - 61/64 - enebolig med garasje - klagebehandling av avslag
  • By- og stedsutviklingsutvalget - forslag til temadager
  • Fotballfeber i Gravane 2020
Sist oppdatert 07.01.2020 klokken 22:40 av Nicolai Prebensen

By- og stedsutvilklingsutvalget holder sitt første møte for året i den tidligere kommunestyresalen i rådhuset på Tangvall. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no