Bildet er fra Nyttårsaksjonen 2019. (Foto: Niklas V. Hovde, arkiv)

Inviterer til Nyttårsaksjonen torsdag

  Redaksjonen
  05. jan 2020
  19:44
Åtte mennesker mistet livet i Agdertrafikken i 2019. I tillegg er det flere som er hardt skadde og vil slite med senvirkninger av dette resten av livet.

Foreløpige tall viser at 110 mennesker omkom i trafikken i Norge i 2019, en økning på to i forhold til 2018.

To personer som var venner, familie eller kolleger. to flere er to for mye, akkurat slik hver og en av de øvrige drepte er!

Vi er glade for at ingen barn under 16 år omkom i trafikken i Norge i 2019. Dette er første gang i historien, og skyldes nok i hovedsak at vi blir flinkere til å sikre barna,  at moderne biler er tryggere og at dagens foreldre er tryggere trafikanter enn besteforeldre generasjonen, noe vi ser på ulykkesstatistikk forøvrig.

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Ulykkestallene for yngre trafikanter reduseres stadig, mens spesielt menn 45+ ikke har noen resultater i samme retning. 

Trafikkulykker endrer brått på livet både for de involverte, men ikke minst endrer det på livet også til pårørende,  venner, kolleger og kjente fra lag, foreninger eller andre hobbyer.

Hvert år markerer nødetatene, Statens Vegvesen, Trygg Trafikk, Fylkeskommunen og flere sammen med Nullvisjonen Agder minnet om og respekten for de mange som rammes i trafikkulykker.

Årets markering er torsdag 9. januar klokken 15.00 på Scandic Hotell Sørlandet.

Arrangementet starter med appeller og innlegg inne før alle går ut på veien med fakler og roser. Nødetatene vil også ta oppstilling på veien. 

Arrangementet er åpent for alle som ønsker å delta og du er hjertelig velkommen. 

Med hilsen 
Tom Erik Dønnestad Nullvisjonen Agder

- Trafikkulykker endrer brått på livet både for de involverte, men ikke minst endrer det på livet også til pårørende,  venner, kolleger og kjente fra lag, foreninger eller andre hobbyer, skriover Tom Erik Dønnestad i Nullvisjonen Agder i denne invitasjonen. (Foto: Roar Tolfsen, arkiv)

Tom Erik Dønnestad i Nullvisjonen Agder. (Foto: Amalie Henden, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no