Arnfinn Håverstad og Tellef Vinvand planerer ut grusen som Jarle Bakken og Ragnar Olsen har levert med maskinene. (Foto: Jon Aamodt)

- Grei deal på beste vestkant

  Jon Aamodt
  13. jan 2020
  12:59
I omtrent ett og et halvt år har «pensjonistene» Arnfinn Håverstad, Tellef Vinvand, Helge Bentsen og Kalle Kimestad jobbet med oppgradering av diverse turstier i Søgne. 

- Det var etter at kommunestyret i Søgne i 2018 bevilget noen millioner til slike tiltak at vi har hatt en del slike prosjekter for kommunen, koordinert av Steinar Sunde som kommunens kontaktmann, sier Håverstad til N247 mandag. 

Da er han og resten av gjengen ved Kvernhusvannet sammen med ansatte fra parkvesenet i den nye storkommunen. Her kjøres det ut lass på lass med grus i den flotte turløypa rundt vannet. 

- Omprioriterer grunnet vinterværet
- På denne tida skulle vi jo vært på Årstøl. Det har vi planer om å sprenge vekk noen knauser som er i veien for løypemaskinen, men slik som vinterværet er nå, kommer vi ikke til der oppe, forsetter Håverstad. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

- Nå har vi i stedet fått til en veldig grei deal med parkvesenet i Kristiansand, sier Håverstad. 

Skryter av samarbeidet
Kommunen stiller med tre mann og maskiner, og sammen med de fire pensjonistene kjøres det nå ut grus som er skaffet til veie med midlene som tidligere ble bevilget av Søgne kommune. 

Artikkelen fortsetter under bildet.
- Så lenge det ikke pøsregner, får vi nå gjort mye arbeid her slik vinterværet er nå. Vi kjører på grus og får utbedret de delene av stien som ligger lavt og blir veldig blaute, forteller han og skryter av det nye samarbeidet. (Foto: Jon Aamodt).

- Det er veldig bra å få fikset på denne stien som blir mye brukt av turfolk, tilføyer Vinvand mens teamet fortsetter å planere ut grus i det flotte turområdet rundt Kvernhusvannet. 

Ragnar Olsen og Jarle Bakken er to av de kommunalt ansatte som benytter det gunstige været mandag til å vedlikeholde turløyper på byens beste vestkant. (Foto: Jon Aamodt)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no