Ida Grødum (H) stiller i denne interpellasjonen spørsmål til ordføreren om søppelsortering i offentlige rom. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)

Interpellasjon: Søppelsortering i offentlige rom

  Jon Aamodt
  28. jan 2020
  11:09
Bystyrerepresentant for Høyre, Ida Grødum, fremmer i bystyret følgende interpellasjon hvor hun spør ordføreren om forhold rundt søppelsortering:

Ordfører. 
Du refererte i din tale for årsbudsjettet at det er viktig å ha fokus på miljø og tilrettelegge for at våre innbyggere skal bli mer og mer miljøbevisste og at det skal være enkelt. Da syns jeg vi skal gjøre nettopp det og med ett veldig enkelt tiltak, nemlig søppelsortering i byen vår. 

Miljøfyrtårn, som den første nasjonale ordningen i Europa, ble anerkjent av EU i 2017. Dette må vi være utrolig stolte over, ettersom at det hele startet i vår by i 1999.  Men er det ikke da litt stusslig av oss som ansvarlige for byen at det ikke tilrettelegges for ett så enkelt miljøtiltak som søppelsortering? All vår offentlige søppelsortering er hovedsakelig en dunk, og til hva? Dette gjelder bussbu, gang/sykkelstier, gågate, fiskebrygga osv. 

Interpellasjonen fortsetter under annonsen.
Annonse

Kjøpesentre har vært i førersete på dette en stund allerede med sortering av flasker/pant, papir og restavfall. Men jeg syns det er for dårlig. Pant, plast og glass må ikke havne i restavfall. Til og med USA har sortering av tre typer avfall i parker og på offentlige områder. Nå må vi tilrettelegge for og bidra til enkle løsninger som vil gagne oss alle i det lange løp. 

  • Vil ordføreren etterspør status på sortering av avfall i offentlige rom? Som bør gis som en orientering i by- og stedsutviklingsutvalget og formannskapet. 

  • Vil ordføreren be kommunedirektøren kontakte avfall sør og komme med en sak på opprettelse av tilstrekkelig søppelsortering i offentlige rom? 

Ida Grødum, Høyre 

Det er ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap) som skal svare på interpellasjonen når bystyret møtes. (Foto: Jon Aamodt, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no