Arbeidet med bygging av ILM-bro over Rossevann skrider frem. (Foto: Nye Veier/AF Gruppen)

Kronikk: - Vi skal gjøre vårt for å holde liv i bygg- og anleggsbransjen

  Redaksjonen
  08. apr 2020
  11:04
Av: Asbjørn Heieraas, prosjektdirektør Nye Veier E39 Sørvest.

Det er ingen tvil om at vi lever i en spesiell tid. I tillegg til selve smitteproblematikken, som er alvorlig nok i seg selv, så er norsk økonomi i hardt vær om dagen. En fersk undersøkelse blant medlemsbedriftene til Næringslivets Hovedorganisasjon  (NHO) viser at svært mange av landsdelens bedrifter har permittert ansatte som følge av koronaviruset. Permitteringene skjer i alle typer bransjer, inkludert bygg og anlegg. Ifølge Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA), er dette den største fastlandsnæringen  i landet, og næringen bidrar med betydelig verdiskapning i privat sektor. Derfor er det særdeles viktig at vi opprettholder aktiviteten og ikke stopper prosjekter.

 I Nye Veier gjør vi det vi kan for å få til nettopp det, samtidig som vi bidrar i den nasjonale dugnaden for å stoppe virusspredningen. Som veldig mange andre om dagen, jobber alle medarbeidere hos oss hjemmefra  og på den måten prøver vi å holde så normal drift som mulig. Prosjektene Kristiansand vest - Mandal øst og Mandal øst – Mandal by er i anleggsdrift, og arbeidet fra byggherrens side fungerer så normalt det kan i denne spesielle situasjonen. Vi følger naturligvis  de retningslinjene som er gitt for å forhindre smitte. Sammen med entreprenør, rådgiver og andre underleverandører, får vi jobben gjort, selv i en krevende situasjon.

I Agder har vi to andre prosjekt som har planlagt byggestart i 2021; Mandal – Lyngdal øst og Lyngdal øst (Herdal) til Lyngdal vest (Røyskår). Dette forutsetter at reguleringsplanene våre blir vedtatt i kommunene.

Kronikken fortsetter under annonsen.
Annonse
 

Hvis reguleringsprosessene går som planlagt, kan Nye Veier sette i gang med flere prosjekt , alle i milliard-klassen. Dette vil være en vitamininnsprøyting i et økonomisk lidende samfunn. Utbyggingen av ny, trafikksikker E39 bringer med  seg et stort behov for lokal arbeidskraft. Entreprenører og rådgivere er allerede på plass, men vi vil trenge mange andre leveranser fra underentreprenører som for eksempel grunnarbeider, transport, elektrotjenester, betong, trafikksikringselementer, riverarbeider,  anleggsmaskiner, overnattingsmuligheter, mat- og serveringstjenester, renholdstjenester osv. Listen er lang.

 Det norske samfunnet er satt på prøve i disse dager. Nå må vi ikke bli handlingslammet og stoppe opp. Mer enn noen gang er det viktig at vi holder aktiviteten oppe, selvfølgelig innenfor begrensningene sentrale myndigheter setter i forhold  til å begrense smittespredningen. 

Ny trafikksikker E18 og E39 skal bygge opp under og legge til rette for fremtidig lokal og regional vekst på hele Sørlandet. Vi i Nye Veier skal gjøre vårt for å holde liv i bygg- og anleggsbransjen.
Sist oppdatert 08.04.2020 klokken 12:55 av Jon Aamodt

Asbjørn Heieraas, prosjektdirektør Nye Veier E39 Sørvest. (Foto: Nye Veier/AF Gruppen)

- Vi i Nye Veier skal gjøre vårt for å holde liv i bygg- og anleggsbransjen, skriver Asbjørn Heieraas, prosjektdirektør Nye Veier E39 Sørvest i kronikken. (Foto: Nye Veier/AF Gruppen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no