- Arbeidet med gulvdekket har møtt utfordringer, skriver ordføreren om status for utbedringer i Finslandshallen. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)

Finslandshallen: - Skuffet på vegne av brukerne av hallen

  Jon Aamodt
  18. mai 2020
  13:04
- Hvor lenge må «toppen av Kristiansand» vente på det de har blitt lovet, spurte bystyrerepresentant Ida Grødum (H) i en henvendelse til ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap) 15. april 2020.

Bakgrunnen for Grødums henvendelse er et vedtak i Songdalen kommune fra 2017 der det ble vedtatt å bytte dekket i Finslandshallen. Senere i 2017 har Songdalen kommune bevilget midler til reparasjon av tak og ventilasjon i hallen. Taket er reparert, men i sin henvendelse til ordføreren, spurte Grødum om det nå, under «koronatider» med hallene stengt og næringslivet som trenger oppdrag, kan bli satt igang det svært etterlengtede arbeidet med sportsdekke og ventilasjon.

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

- Vi er svært overrasket over svaret som kom. Dette med tanke på at hele prosessen har tatt tre år lengre enn det var lovet, og enda er det ikke kommet noen konkret løsning. Vi er skuffet på vegne av brukerne av hallen over at dette har tatt så lang tid, sier Grødum etter å ha mottatt svar fra ordføreren. 

Taket tettet
Av ordførerens svar fremgår at arbeidene med taket er ferdig, og hallen er således nå tett. Videre skriver ordføreren:

«Ventilasjonsarbeidene er klare for anbudsutsendelse etter at de nå er ferdig prosjektert, og det praktiske arbeidet er tenkt gjennomført i skoleferien. Årsaken til det, er at hallen og lekeområdene rundt, må være stengt for å få plass til mobilkraner og inn- og uttransport av varer. SFO vil fortsatt være åpent under bygging, men det er færre brukere enn ordinær skole og de kan benytte områder på andre siden av skolegården under utskiftingene av aggregatene. 

Arbeidet med gulvdekket har møtt utfordringer, og en gjennomgang av hallens gulvdekke har vist problemer med støpen under eksisterende belegg. Problemene er tilsvarende de Nodelandshallen opplevde i 2007. Da måtte dekket pigges opp og støpes nytt før det kunne legge nytt gulvdekke. Et alternativ til ny støp er å legge parkett i hallen, noe som gir bortfall av spillemidler da underlaget regnes som for ujevnt. 
 
Eiendom går i disse dager i dialog med idrettsenheten for å avklare hvilken løsning som gir best resultat. Det er god grunn til å anta at det uansett ikke er mulig å gjennomføre arbeidene med gulvdekket innenfor det som er bevilget av midler. Behovet for økt finansiering vil snart være avklart, og da vil også saken underlegges ordinær økonomibehandling og søkes løst gjennom tertialbehandling eller rullering av økonomiplan.  
 
Hvor lenge folket i Finsland må vente er det derfor vanskelig å gi et helt eksakt svar på. Foreløpig kan jeg glede representanten med å si at taket er tett og at man etter sommeren har fått på plass nytt ventilasjonsanlegg. Når det gjelder gulvdekket, er det noe en må komme tilbake til når kalkylene er klare og budsjettene skal legges eller endres på».

- Følger saken nøye
- Vi er spente på å få tertialen nå før sommeren og hva som kommer fram der. Vi kommer til å følge nøye med på denne prosessen videre for dette er tragisk, sier Grødum til N247.

Vi kommer til å følge nøye med på denne prosessen videre for dette er tragisk, sier Ida Grødum, her avbildet sammen med partikolleger ved en tidligere anledning. (Foto: Jon Aamodt, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no