Det er områdene nord for E39 og vest for Repstadveien som i hovedsak får bedre dekning når Telenor i samarbeid med Søgne kommune bygger nye mobilmaster i dette området. Dekningsdirektør i Telenor Norge, Bjørn Amundsen (t.v.) sammen med ordfører Astrid Hilde (Ap) og Kenneth Fedog da intensjonsavtalen ble presentert i oktober 2019. (Foto: Jon Aamodt, arkiv)

- Viktig milepæl i arbeidet for full mobildekning

  Jon Aamodt
  18. mai 2020
  16:13
Høsten 2019 ble det inngått en intensjonsavtale mellom daværende Søgne kommune og Telenor om bygging av nye mobilmaster for å bedre dekningen i de vestlige deler av kommunen. 

- Telenor har leveringsplikt på tale, men i samarbeid med kommunen tilbyr vi nå et mobilnett som også gir mobilt bredbånd i et område som ellers ikke ville være kommersielt lønnsomt å bygge ut, sa Telenors dekningsdirektør Bjørn Amundsen til N247 etter å ha presentert avtalen sammen med daværende ordfører Astrid Hilde. 

- Kan komme i drift i 2020
- Det har nå vært et møte med de fem grunneierne som alle har signert avtaler som sikrer Telenor rettighet til å bygge de fem mobilmastene det er snakk om, sier Atle Aasen, en av fem grunneiere, til N247. 

Han tror dette kan føre til at dekningen for mobiltelefoni og mobildata vil være på plass i løpet av andre  halvår 2020. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

- Dette er en stor glede for oss i distriktene, det gir oss en trygghet og tilgang til telefoni og digitale tjenester på lik linje med resten av befolkningen, sier Aasen som sender en spesiell takk til grunneiere som ikke selv blir berørt av en forbedret mobildekning. 

- Viktig skritt
- Dette er et kjempeviktig skritt for å komme videre i arbeidet. Saken har rullet og gått siden sist høst på tross av kommunesammenslåing og korona. Etter intensjonsavtalen har kommunen to oppgaver, og den første av disse er nå fullført, sier Kenneth Fedog som er kommunens ansvarlige i oppfølging av intensjonsavtalen. 

- Neste skritt nå er å sikre fremføring av kraft til de nye mastene. Dette er et arbeid Agder Energi selv står for, og vi har vært i kontakt med energiselskapet som tar seg av kontakt med grunneiere og utarbeider en endelig kalkyle for denne delen av oppdraget, fortsetter Fedog. 

Dersom det ikke oppstår uventede problemer med fremføring av kraft, ser han for seg at Telenor kan komme til med sin del av arbeidet i løpet av høsten.

- Viktig for å tilby omsorgsteknologi
- Vi har nådd en viktig milepæl i realiseringen, etter det jeg kjenner til er Telenor klar til å sette i gang straks vår del av forarbeidene er på plass. Jeg håper at innbyggerne i denne delen av kommunen vil ha dekning på plass innen året er omme. 

- Det er veldig gøy at vi nå er kommet så langt. Det vil bety mye for innbyggerne, og det er viktig for beredskap og trygghet. God mobildatadekning gjør kommunen i stand til å kunne tilby moderne omsorgsteknologi når behov oppstår. Avslutningsvis vil også jeg rette en stor takk til de som har gitt grunnrett til å etablere basestasjonene. Uten velvillige grunneiere hadde ikke dette vært mulig. sier Fedog.

Grunneier Atle Aasen ser frem til å glemme gamle kobberlinjer når dekningen for mobiltelefoni og mobildata vil være på plass i løpet av andre halvår 2020. (Foto: Privat)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no