Hundefører Leif Ove Skancke merker funnet etter at den firbente har markert. (Foto: Jon Aamodt)

Firbente medarbeidere lukter «lunta» på E39

  Jon Aamodt
  19. mai 2020
  20:26
- Ingen elektroniske sensorer kan måle seg med hundenesen, verken i fleksibilitet eller i kapasitet. Sprengstoffhunder er nå med å gjøre Nye Veier-prosjektet E39 Kristiansand-Mandal enda sikrere, sier kommunikasjonsrådgiver i Nye Veier, Nils Bernt Rinde.

På oppdrag for Nye Veier bygger AF Gruppen nye E39 mellom Kristiansand og Mandal. Denne uken inntar de tre nye, firbeinte medarbeiderne Chili, Corona og Sylvester prosjektet i en litt uvanlig HMS-rolle. 

- Hundene skal minke risikoen for å påtreffe forsagere (gjenstående sprengstoff) i den videre driften. For å få bygget ny trafikksikker E39 fra Kristiansand til Mandal øst, skal det sprenges og transporteres betydelig med masse. Hundenes oppgave er å søke etter forsagere (rester av sprengstoff), sier Rinde.

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

- Vi legger stor vekt på å ivareta omgivelsene våre ved sprengning og masseforflytting, og viktigst er sikkerheten til de som jobber i og for prosjektet. For å være trygge på at personell og maskiner ikke blir skadet, og på at vi ikke etterlater oss sprengstoffrester i området, setter vi inn et ekstra sikkerhetstiltak, forklarer utbyggingssjef Harald J. Solvik i Nye Veier.

Spesialtrente snusere
Siden 2012 har AF benyttet søk med trente hunder etter sivile eksplosiver. Fra høsten 2017 startet opptreningen av egne hunder ansatt direkte i AF. Hundene er nå fullt operative og ute i jobb. 

- Hundene kan lukte og identifisere sprengstoff. Dette kan dreie seg om å finne gjenstående eksplosiver i grunnen på en effektiv og sikker måte, som i dette tilfellet på E39 Kristiansand- Mandal øst.  I AF Decom har vi lang erfaring, sertifikater og de tillatelser som myndighetene krever, for å håndtere alle typer eksplosiver og risiko knyttet til håndtering av forsagere, sier Kristoffer Modell, rådgiver og hundetrener i AF Decom.

- «Forsagere» er sprengstoff som ikke er omsatt. Oftest vil dette være sprengladninger fra tidligere virksomhet i områder vi skal inn og arbeide i, forklarer Solvik. 

Artikkelen fortsetter under bildet.
- Med hundesøk blir arbeidet i prosjektet enda tryggere, sier kommunikasjonsrådgiver Nils Bernt Rinde, (Foto: Jon Aamodt).

Teknologi og hunder i samspill
Ifølge DSB var det i fjor 300 hendelser knyttet til sprengstoff i Norge, hvorav hovedvekten omhandler forsagere. For å minimere risikoen for ulykker, har Nye Veier innført krav om bruk av elektroniske tennere. Det gjør entreprenøren i stand til å ha digital oversikt over alle sprengladninger og om detonasjon har skjedd som planlagt. Dette søket med hunder er et ledd i å få verifisert at slike tennere faktisk reduserer problemet med gjenstående sprengstoff. Elektroniske tennere medfører en relativt stor merkostnad, men gir også kostnadsbesparende effekter.

- Det skal gjennomføres hundesøk i områder hvor det har vært anleggsvirksomhet tidligere for å få ned risikoen for å påtreffe gjenstående, udetonert sprengstoff. Med hundesøk blir det videre arbeidet i prosjektet enda tryggere for prosjektets ansatte, utdyper Rinde. 

- Dette er et godt eksempel på effektive og gode sikkerhetstiltak som vi vet virker. Vi er kompromissløse på at ingen skal skade seg i våre prosjekter, og da er det en selvfølge å både prøve ut og innføre nye metoder og tiltak, sier Solvik etter at de firbente har demonstrert sine ferdigheter i traseen like vest for Grauthelleren tirsdag formiddag. (Foto: Jon Aamodt). 


På vei inn i anleggsområdet tirsdag formiddag for å demonstrere hundenes effektivitet. (Foto: Jon Aamodt)

Å få lov til å leke med ballen, er belønning god nok for de firbente, sier hundefører Kristoffer Modell. (Foto: Jon Aamodt)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no