Innsendt
Senterpartiets gruppeleder, Reidar Heivoll spør ordføreren om tilskudd til private veier i Kristiansand kommune. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)

Leserinnlegg: Spørsmål til ordføreren om tilskudd til private veier

  Redaksjonen
  19. mai 2020
  15:11
Av: Reidar Heivoll, gruppeleder Kristiansand Senterparti

Jeg viser til henvendelse i formannskapsmøte 22.04.20 hvor jeg tok opp ovennevnte sak under eventuelt. 

Problemstillingen er at i Songdalen kommune kom tilskudd til innehaverne av private veger automatisk etter at denne var godkjent og lagt inn i «systemet». Tilskuddet kom automatisk, og det var dermed ikke nødvendig å søke på nytt hvert år.

Rutinene ble endret i ny kommune slik at de som mener seg berettiget til tilskudd måtte søke på nytt. Dette ble visst nok kunngjort på kommunens hjemmeside, men den er lite oversiktlig, og nye rutiner er ikke like lett å få med seg. Fristen er nå gått ut, og flere innbyggere i «gamle Songdalen kommune» har gått glipp av slikt tilskudd. Usikker på hvilke regler som gjaldt i tidligere Søgne kommune.

Vil ordføreren sørge for at denne tilskuddsordningen blir kunngjort på nytt med en ny frist slik at alle kan få anledning til å søke? Eller vil ordføreren sørge for at de som har fått innvilget slikt tilskudd i Songdalen fortsetter å få dette uten å måtte søke på nytt? 

En annen mulighet kan være å videreføre systemet fra Songdalen til den nye kommunen.
   Ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap). (Foto: Kristiansand kommune)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no