Arnt Axelsen sjøsatte onsdag en båt ut fra Vraget. Slik de gjorde det før i tiden. (Foto: Arild Hansen)

Navnemysteriet Vraget på Flekkerøy

  Arild Hansen
  21. mai 2020
  09:58
På det meste var de tolv arbeidere i sving. Virksomheten hos bedriften Axelsen & Olsen fra Flekkerøy startet i 1930, og de holdt på til 2005. De første årene drev de mest med byggevirksomhet, men utvidet til båtverksted under 2. verdenskrig. I 1946 bygde de både en liten og stor båtslipp, så på den tiden kunne alle få båtene sine opp på land, og all slags reparasjoner kunne utføres. Eller for å si det slik; Axelsen & Olsen utførte nesten alt det øyfolket trengte hjelp til.

Spesielt navn
I dag, femten år etter nedleggelsen, dukker det i ny og ned opp spørsmål om hvorfor i alle dager denne idyllen nede ved Mæbøfjorden, og bare noen få hundre meter nede bak både kirken og bedehuset, skulle bære med seg dette spesielle og litt mystiske navnet. Hvordan og hvorfor det er blitt slik. Og det finnes ingen god forklaring på det. Det blir for det meste bare gjetninger. Ja, så innarbeidet er stedsnavnet blant øyfolk, at kommunen like godt kalte den smale veistrekningen for «Vragesløyfen» den gang de satte navn på veiene ute på øya for noen år tilbake.

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

- Det er vel ingen som kan gi et helt korrekt svar på hvorfor navnet Vraget. Men det sier seg vel selv at det en gang i tida har ligget et båtvrak her nede i den vesle bukta som ei gang i tida visst nok var ei nødhavn, og som med årene skulle huse bedriftene Axelsen & Olsen og Bøteriet. Historien forteller i hvert fall at det har ligget et gammelt vrak er. Da må vi nok tilbake på 1800-tallet, sier Arnt Axelsen, som begynte i bedriften som 17-åring, og jobbet der til nedleggelsen. I dag er den blide mannen 81 år gammel.

Kallenavn
Folk som bodde her nede for veldig, veldig mange år siden, fikk gjerne kallenavn med seg på livets vei, og den dag i dag bruker folk her ute disse navnene for å forklare hvem som var hvem. Som «Kristian i Vraget, «Ingemann i Vraget» og Klara i Vraget». For å nevne noen.

- Mange beboere fikk gjerne stedsnavnet med seg. For å skille ut dem som bar samme navn, ler Arnt, som husker historien fra sin arbeidsplass gjennom alle disse årene veldig godt.

- Vi gjorde jo nesten alt for folk her ute. Gikk det tett i kloakken, fikset vi det. Brøyting på vinterstid ble jo en vanesak, og inne i verkstedet ordnet vi det aller meste, sier Arnt.

Som med tid og stunder nok må være vitne til at begge de gamle bygningen skal rives for å gjøre plass til 19 leiligheter i sjøkanten. Selvfølgelig med adresse Vragesløyfen.

- Vi har har ikke noe klart svar på navnet Vraget, og heller intet opphav på det, forteller Tor Einar Tobiassen i historielaget.

Artikkelen fortsetter under bildet.
Arnt Axelsen jobbet ved Axelsen & Olsen, bygningen til venstre, fra han var 17 år gammel, og til nedleggelsen i 2005. Bak til høyre sees gamle Bøteriet. (Foto: Arild Hansen).

Har dykket
I forbindelse med den kommende utbyggingen nede i Vraget, har spesialdykkere vært nede for å undersøke sjøbunn i og rundt der Axelsen & Olsen og Bøteriet holdt til, og der de forfalne bygningen fremdeles står. Men ingen fornminner ble funnet. Så stedsnavnet Vraget fra 1800-tallet, og Vragesløyfen vil følge inn i nye generasjoner som de har gjort til nå. 

Når det nye leilighetskomplekset står ferdig, blir idyllen komplett. Med gamle og koselige sjøboder, nye og gamle hus kloss i vannskorpa, samt et veldig flott sted å legge søndagsturen til; rundt Vraget.

Slik illustreres Vraget når 19 leiligheter skal stå ferdig. (Foto: Ark-Net AS/XR Visuell kommunikasjon)

Her ligger den gamle Flekkerøyferga på slippen Vraget. (Foto: Privat)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no