Praksisarealer med fem nye bygninger er offisielt overlevert til Søgne videregående skole fra PK Entreprenør, Det hvite bygget nærmest er satt opp av elever ved Tangen videregående skole. (Foto: Jon Aamodt)

72 millionersprosjekt overlevert torsdag

  Jon Aamodt
  03. sept. 2020
  17:55
Fem nye bygninger med tilhørende utearealer på Søgne videregående skole ble torsdag offisielt tatt i bruk etter en høytidelig åpning og tilhørende snorklipping. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Til stede ved høytideligheten var representanter for skolen, PK Entreprenør som hovedentreprenør for prosjektet, representanter fra administrasjonen i Agder fylkeskommune og politikere fra Hovedutvalg for utdanning og kompetanse (HUK). 

Tidligere elev, nå HUK-leder
Leder av HUK, Rune André Sørtveit Frustøl har selv vært elev ved den videregående skolen i Søgne. Som leder av hovedutvalget orienterte han om historikken bak det som i dag er blitt til et tidsriktig og moderne praksisareal for skolens elever. 

- I dag er vi veldig fornøye med at ikke rådmannens forslag fra 2015 ble realisert. Da hadde vi trolig stått her i dag med noen hunder, marsvin og kaninbur. Istedet har vi vært vitne til fem flotte bygg som har reist seg. Det har vært en lang prosess, men med stor politisk støtte hele veien og vi har nå fått et fremtidsrettet anlegg med en grønn profil, sa Frustøl. 

Han la til at prosjektet som nå står ferdig er et viktig skritt på veien mot en ny videregående skole på Tangvall. 

- Hadde lyst på jobben
- Det var noen runder i forbindelse med anbud, men PK har vært med oss hele veien. Det var tydelig at de hadde lyst på denne jobben, sa prosjektleder Linda Rabbe Haugen. 

Hun roste entreprenøren for alltid å levere og uttalte at hun alltid følte seg trygg på et godt samarbeid med det lokale entreprenørselskapet. 

Entreprenørens prosjektleder Kurt Hallberg Thomassen (bildet) fortalte at prosjektet bestod av fem ulike bygningene som ble prosjektert hver for seg og skulle stå klar i løpet av 10 måneder.

- På tross av pandemien leverte vi 1,5 måned før tiden, sa Thomassen om prosjektet hvor det er utført 2.700 timer betongarbeid og 4.797 timer tømrerarbeid. 

Rabbe Haugen unnlot heller ikke å fortelle at det store hvite gårdshuset i front av praksisarealene er satt opp av elever fra Tangen videregående skole. 

Fakta om de nye praksisarealene.
Arbeidet med nye praksisarealer har pågått de siste to årene. Det hvite gårdshuset som ligger ut mot veien er et kjernebygg på Søgnetunet. Bygget inneholder garderober og oppholdsrom, og det er her elever fra den nye skolen på Tangvall møter når de skal ha praksisundervisning.

De øvrige nye bygningene som nå tas i bruk er et ammekufjøs hvor kuene skal gå sammen med kalvene sine. Rasen som skal inn i fjøset er Vestlandsk raukolle, en urferase som er nesten utrydningstruet i Norge. 

Aktiv stall
Neste ut er en aktiv stall, en teknologisk løsning hvor dyrene får tildelt mat etter en gitt profil. Her foregår foring og monitorering automatisk, og den tilhørende stallbygningen gir elevene mulighet til å få god undervisning i stalldrift. I dag er det 14 hester i aktiv stall. 

Ridehallen er en viktig læringsarena i stallfagene. Denne brukes til ulike hesteaktiviteter, som ridning, kjøring med vogn og longering. 

Gartneriet er et annet teknologisk bygg hvor klima, lufting og gjødsel styres automatisk via avanserte anlegg. Det blir ikke fast gartneriutsalg lenger, men tidvis vil elevene ha utsalg via sine egne elevbedrifter. 

Sist men ikke minst er det bygget et eget skogbruksrom for at elevene skal lære god HMS før de kommer ut i skogen.

Bildet under: Det kunne ha blitt en videregående skole med hunder og kaniner ifølge leder av HUK, men i dag har skolen flotte fasiliteter for store dyr, blant annet hest. (Foto: Jon Aamodt). 

Tidligere elev ved skolen, nå leder av HUK, Rune André Sørtveit Frustøl, klippet snoren som markerte den offisielle overleveringen torsdag. (Foto: Jon Aamodt)

Praksisarealer med fem nye bygninger er offisielt overlevert til Søgne videregående skole fra PK Entreprenør. (Foto: Jon Aamodt)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no