Rådhuset i Kristiansand onsdag.

Følg bystyremøtet direkte onsdag fra klokken 17.00

  Nicolai Prebensen
  14. okt. 2020
  10:32
Onsdag avholdes et nytt bystyremøte i Kristiansand. Ordinær saksbehandling starter klokken 17.00 og i forkant av denne et foredrag om  «Tillitskoden» ved Ronny Kolstad, jobbspesialist IPS.  Sendingen starter klokken 15.45 via Kristiansand kommunes strømmetjeneste.

Saker til behandling er:
 • 145/20 - Resolusjon mot 1 % Mc-klubb
 • 146/20 - Interkommunalt koronasamarbeid - Forslag til samarbeidsavtale
 • 147/20 - Svar på verbalforslag om solceller i borettslag
 • 148/20 - Seriøsitetsbestemmelsene - Implementering av Oslo-modellen
 • 149/20 - Nytt skolesenter og idrettsanlegg på Tangvall
 • 150/20 - Knarrevik/Rosenlund - utvidelse av båthavn - detaljregulering, offentlig ettersyn
 • 151/20 - Oversikt over aktuelle kommunale eiendommer- behov og salg.
 • 152/20 - Salg av eiendommer
 • 153/20 - Søknad om fritak fra politiske verv fra Tove Christine Welle Haugland (KRF)
 • 154/20 - Valg av forslag til medlemmer av dyrevernnemnd i region Sør og Vest for perioden 2021-24
 • 155/20 - Valg av forliksråd 2021-2025
 • 156/20 - Valg av medlemmer til råd for Agder Folkehøgskole
 • 157/20 - Saksbehandlingsreglement for folkevalgte organer i Kristiansand kommune - revisjon
 • 158/20 - Risiko og vesentlighetsvurdering – plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020-2023
 • 159/20 - Forvaltningsrevisjon - Vedvarende lavinntekt i barnefamilier i Nye Kristiansand kommune
 • 160/20 - Interpellasjon fra repr. Christian Eikeland, FRP, om Betalingssatser for leie av idrettsanlegg
 • 161/20 - Interpellasjon fra repr. Ivar Bergundhaugen, V, om Dyrevelferdsplan
 • 162/20 - Interpellasjon fra repr. Renate Hægeland, H, om hvordan politikere involveres og informeres i oppfølgingsarbeidet med kommunesammenslåingen
 • 163/20 - Interpellasjon fra repr. Arve Stokkelien, H, om skolenes økonomi
 • 164/20 - Søknad om fritak fra politiske verv for Harald Furre (H)
 • 165/20 - Søknad om fritak fra politiske verv for Eirik Dåstøl Langeland (AP)
 • 166/20 - Valg av medlemmer i ungdommens bystyre, 2020/2021
 • 167/20 - Oppnevning av kommunal representant til styret for Oasen friskoler for valgperioden 2019-2023
 • 168/20 - Interpellasjon fra repr. Tore Heidenreich, DEM, om Møtegodtgjøring og kostnader i forbindelse med politiske utvalgsmøter
 • 169/20 - Interpellasjon fra repr. Vidar Kleppe, DEM, om "Mulighetene for å oppheve tvangssammenslåingen av Søgne, Songdalen og Kristiansand"
 • 170/20 - Interpellasjon fra repr. Nils Nilsen, DEM, om Valg- og honorarutvalget

Bystyret ledes av ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap). (Foto: Jon Aamodt, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no