Tidligere rektor ved Søgne videregående skole, Kari B. Kleivset (t.h.) sammen med de trofaste ansatte Roy Magne Jensen (gårdsgutt) og May Britt Farestad (renholder) ved 125-årsmarkeringen fredag. (Foto: Jon Aamodt)

Oppegående 125-åring med lyse fremtidsutsikter

  Jon Aamodt
  20. nov. 2020
  17:32
- 20. november 1895 startet 12 elever sin utdanning på Vest-Agder landbruksskole. De 12 elevene kom fra hele Norge, men flest var det likevel fra de to Agder-fylkene. Halvparten av elevene fikk bo på skolen som i mange år hadde internat. Den andre halvparten av elevene måtte bo rundt i bygda. Utdanningen som skolen på denne tiden førte frem til, gav rett til yrkestittelen Landmann, forteller tidligere rektor ved skolen Kari Brunvatne Kleivset til N247.

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

- Her ved Søgne videregående skole feirer vi 125-årsjubileum i dag 20.11.2020. Vi feirer på korona-vis med flagg, kake for hver gruppe i klasserommene og en fortelling om livet på skolen på 19-hundretallet. Feiringen blir dessverre ganske internt ettersom vi ikke kan ta imot besøkende, sier Kleivset videre. 

- Ser tilbake, men mest fremover
- På en dag som dette er det naturlig at vi kaster et blikk på historien som ligger bak oss. Minst like viktig er det likevel å ha blikket rettet fremover, sier den tidligere rektoren og legger til at skolen er fornøyd med det anlegget de har fått til ved Søgnetunet i dag. 

Nå er den tidligere Landbruksskolen blitt til Søgne videregående skole med 120 elever på naturbruk fordelt på VG1, VG2, VG3 og voksenklasser. I tillegg kommer elever som går på påbygg til studiekompetanse og hverdagslivstrening. Elevene velger ulike retninger og kan oppnå yrkeskompetanse med fagbrev eller studiekompetanse med realfag som studiespesialisering. 

Ny skole i 2023
Det nye skolesenteret som er i ferd med å reise seg på Tangvall blir fra 2023 hovedsetet for en utvidet Søgne videregående skole. Da økes også det totale elevantallet til 600 samtidig som skolen får en betydelig utvidelse av antall programområder.

Ved feiringen fredag var det to av skolens ansatte som fikk noe ekstra oppmerksomhet. Roy Magne Jensen, som foretrekker yrkestittelen «gårdsgutt» og renholder May Britt Farestad har begge vært ansatt ved den tradisjonsrike skolen i mer enn 40 år, noe som selvsagt ble behørig markert. Så var da også Jensens fortellinger fra «tidligere tider» noe av det dagens elever fattet størst interesse for under feiringen i følge den tidligere rektoren ved skolen. 
Sist oppdatert 20.11.2020 klokken 17:32 av Jon Aamodt

Søgne videregående skole feiret sitt 125-årsjubileum 20. november 2020. (Foto: Jon Aamodt)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no