Terje Abusland og Roy Magne Jensen fra Søgne videregående skole foran douglasgrantrærne som skal felles for å gi plass til belysning langs Søgneveien. (Foto: Jon Aamodt)

- Eldre enn vi trodde

  Jon Aamodt
  26. nov. 2020
  16:19
Det skal monteres belysning langs Søgneveien, fra «gamlefjøset» og videre langs veien fram til kryss med Langenesveien på Stausland. For å få plass til lysmaster og tilbehør hogges nå flere kjempestore douglasgrantrær som har stått langs sydsiden av veien i en mannsalder. Før fellingen tok til torsdag morgen mente de to ansatte ved Søgne videregående skole, Roy Magne Jensen og Terje Abusland at trærne var plantet like etter andre verdenskrig. Det viste seg å ikke stemme, trærne er adskillig eldre enn dette. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

- Vi har tenkt tidligere på å få bort disse store trærne, uten at det har blitt noe av. De store douglasgranene er plantet på tre ulike områder ved skolen. Nå skal vi få belysning langs veien her, og da passer det å felle disse store trærne, sier Jensen. 

- Ti kubikk i ett tre
Skolen har fått hjelp av profesjonelle linjeryddere fra selskapet Altiskog, og torsdag morgen startet arbeidet langs Søgneveien. (Bildet: Victor Hansen lager fallskur på en av de store douglasgranene. Foto: Jon Aamodt).

- Dette treet er det aller største med en diameter på 99 centimeter i brysthøyde, forteller Abusland etter at proffene har felt det første av de rundt 20 store grantrærne. 

Etter at treet er lagt i bakken og kontrollmålt kan Terje Greibesland fra Altiskog konstatere at treet måler rundt 33 meter i høyde, diameter ved fellingsstedet er på 105 centimeter og trevirket som kan utnyttes er på i alt 9,6 kubikkmeter. 

Artikkelen fortsetter under bildet.
En rask telling av årringer viser videre at treet er en god del eldre enn skolens ansatte hadde sett for seg. (Foto: Jon Aamodt).

- Vi teller til snaut 100 årringer, og med tillegg for de årene treet har stått før det begynner å legge på seg kan vi gå ut fra at denne grana er i overkant av 100 år, konkluderer Abusland og legger til at skolen nettopp har markert sitt 125-årsjubileum.

Veien delvis stengt
Ettersom de store trærne står tett ved Søgneveien, er trafikkdirigenter på plass og stopper bilister mens arbeidet pågår. Det kan tidvis bli lang ventetid, så et godt tips mens arbeidet pågår er å kjøre om Hølleveien og Stauslandsveien. 

Bildet under: Terje Abusland feller noen av de litt mindre trærne som også må bort for å gi plass til belysning langs Søgneveien. (Foto: Jon Aamodt). 
Sist oppdatert 26.11.2020 klokken 16:20 av Nicolai Prebensen

105 centimeter i diameter konstaterer Terje Greibesland og Victor Hansen etter at treet var felt torsdag. (Foto: Jon Aamodt)

Det er de store trærne syd for Søgneveien som nå felles for å gi plass til belysning langs veien. (Foto: Jon Aamodt)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no