- Ordfører, jeg har registrert at flere vedtak gjort av beslutningstakere og formannskap i gamle Søgne kommune ikke har stått øverst på gjennomføringsplanen til ny storkommune, skriver Jack Andersen (Sp) i dette leserinnlegget om mobilt bredbånd i Søgne. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)

«Ordfører, nå er frustrasjonen stor...»

  Administrator
  12. jan 2021
  11:06
Innsendt 
Til ordfører Jan Oddvar Skisland.

Ordfører, jeg har registrert at flere vedtak gjort av beslutningstakere og formannskap i gamle Søgne kommune ikke har stått øverst på gjennomføringsplanen til ny storkommune.

Jeg har ved flere anledninger fått representanter i nye utvalg til å etterlyse status og tempoplan for gjennomføring av vedtak knyttet til etablering av mobile bredbåndmaster Nord for E-39 i gamle Søgne kommune.

Det har ikke kommet konkrete tilbakemeldinger på verken status eller tempoplan for gjennomføring av dette vedtaket.

Det som har blitt kommunisert muntlig tilbake er at det jobbes med grunnavståelse og fremføring av nødvendig infrastruktur til mastene, siste beskjed jeg fikk var at det er komplisert og kostbart.

Leserinnlegget fortsetter under annonsen.
Annonse

Jeg ber derfor ordføreren minne rette instans på at det var et flertall i gamle Søgne kommune om at denne infrastrukturen skulle bygges ut for å møte morgendagens utfordringer ved å tilby hele den nye kommunen digital infrastruktur, kostnader i den forbindelse man var innforstått med.

Betydelige
Som ordføreren er klar over, i tvangssammenslåingen mellom kommunene så fulgte det fra gamle Søgne kommune med betydelige likvide midler til ny storkommune, som blant annet skulle sikre midler til gjennomføring av vedtatte utbygginger av blant annet bredbåndsmaster nord for E-39.

Vi som politikere fikk også løpende informasjon fra Telenor om hvor man cirka hadde tenkt å plassere disse mastene som var nødvendige for full dekning.

Ordfører, nå er frustrasjonen stor, både hos mange av oss tidligere formannskapsmedlemmer i gamle Søgne kommune som foreslo og fikk vedtatt dette nødvendige tiltaket, slik at de som er bosatt nord for E-39 i gamle Søgne kommune kan få et helt nødvendig tilbud og kan benytte seg av de digitale tjenestene som nye Kristiansand legger opp til.

Miniatyr
Jeg vil minne ordføreren om at nye Kristiansand kan betegnes som et Norge i miniatyr, det er både storbysentrum, lokale bygde sentrum, og griskgrente strøk med spredte gårdsbruk og spredt boligbygging i den nye storkommunen, og i den forbindelse er det viktig at også utkantene blir ivaretatt slik at også de   kan benytte seg av de tjenestene som man legger opp til digitalt, spesielt når vedtaket og finansieringen allerede var vedtatt i gamle Søgne kommune.

Så ordfører, jeg etterlyser status og bekreftelse på at vedtak gjort i gamle Søgne kommune skal gjennomføres som intensjonen ved vedtaket var.

Et kjent parti har i mange år hatt som hovedparole at «Alle skal med», så ordfører, jeg håper du tok den, og sikrer at alle nord for E-39 skal med i den nye digitale storkommunen.

Imøteser positiv tilbakemelding.

Med vennlig hilsen
Jack Andersen, Senterpartiet nye Kristiansand.

Det er områdene nord for E39 og vest for Repstadveien som i hovedsak skal få bedre dekning når Telenor i samarbeid med Søgne kommune bygger nye mobilmaster i dette området. Dekningsdirektør i Telenor Norge, Bjørn Amundsen (t.v.) er her sammen med daværende ordfører Astrid Hilde (Ap) og den gang Ikt-ansvarlig Kenneth Fedog da intensjonsavtalen ble presentert i oktober 2019. (Foto: Jon Aamodt, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no