- Norge er blant landene i Europa som har det strengeste regimet for innreise og testing. Nå strammer regjeringen ytterligere inn kontrollregimet for å begrense importsmitten, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (Foto: Arvid Samland/Statsministerens kontor)

Strengere tiltak for å redusere importsmitte

  Nicolai Prebensen
  13. jan 2021
  15:28
Norge er blant landene i Europa som har det strengeste regimet for innreise og testing. Nå strammer regjeringen ytterligere inn kontrollregimet for å begrense importsmitten.

- Norge har et av de strengeste systemene for innreise og testing i Europa, men vi ønsker å gjøre det enda bedre og enklere. Målet er at alle reisende skal teste seg på grensen, og Helsedirektoratet vil nå be alle kommuner med ankomststeder om å øke testkapasiteten betydelig. Vi vil også få på plass systemer som gjør det enklere å følge opp de som kommer til landet, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Når testkapasiteten er styrket vil regjeringen vurdere å fjerne muligheten for å teste seg innen 24 timer etter innreise i sin kommune. Det vil føre til at alle innreisende må teste seg ved grensen.

Pressemeldingen fortsetter under annonsen.
Annonse

Oppretter et nasjonalt telefonsenter
Det kan være krevende for kommuner å følge opp innreiseregistreringen og kontrollere om reisende har testet seg og gått i karantene. For å bistå kommunene får Helsedirektoratet i oppdrag å opprette et nasjonalt telefonsenter som skal følge opp reisende. De ansatte på senteret skal beherske flere språk ettersom noen innreisende ikke snakker skandinaviske språk eller engelsk. Gitt et anslag på om lag 8.000 oppringninger per dag, vil det være behov for om lag 160 personer til å bemanne telefonsenteret. Helsedirektoratet vil starte med ansettelser så snart som mulig. Samlet vil senteret koste om lag 8,5 millioner kroner per uke.

- Dette vil gjøre det lettere for kommunene å kontrollere om reisende har testet seg og gått i karantene. Det vil derfor lette arbeidsbyrden for kommunene og hjelpe oss til å redusere importsmitte og hindre spredning av muterte virus, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

- Kommunene har fått om lag 320 millioner kroner til å drive kontrollvirksomhet. Jeg oppfordrer kommunene til å ta stikkprøver for å sjekke om innreisende faktisk har tatt koronatest. De som ikke lar seg teste innen 24 timer risikerer saftige bøter. Opp mot 20.000 kroner er vanlig for brudd på forskriften, sier Mæland.

Krevende
Helseminister Bent Høie sa under regjeringens pressekonferanse onsdag at de neste ukene kan bli krevende, men ikke så krevende som i enkelte land i Europa.

- Vi må bruke de tiltakene som demper smittesituasjonen best og vi må innstille oss på at restriksjonene vil fortsette å legge en demper på livene våre. Til helgen tar regjeringen stilling til veien videre og konklusjonen offentliggjøres førstkommende mandag. Dagens restriksjoner varer ut tirsdag 19. januar, sa han.

Pressemelding fra regjeringen.
Sist oppdatert 13.01.2021 klokken 15:29 av Nicolai Prebensen

Helseminister Bent Høie under en tidligere pressekonferanse fra statsministerens kontor. (Foto: Statsministerens kontor)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no