Formannskapspolitikere deltok i dialogmøtet vie digitale kanaler onsdag kveld. (Foto: Skjermdump fra sendingen)

Fra badeplasser og kjøpesenter til nasjonale politiske vedtak i dialogmøtet onsdag

  Jon Aamodt
  13. jan 2021
  21:11
For andre gang inviterte formannskapet til dialogmøte med innbyggerne i det tidligere rådhuset på Tangvall etter at det aller første møtet i denne kategorien ble holdt på samme sted i februar 2020. Under de gjeldende restriksjoner ble møtet denne gang gjennomført digitalt, og rundt 150 brukere fulgte hele eller deler av møtet som ble distribuert gjennom kommunens Facebook-side. I tillegg deltok formannskapets medlemmer og et fåtall andre personer sendingene gjennom kanalen Teams. 

Mange har nok blitt vant til den digitale møteformen i løpet av det snaue året vi har levd med strenge restriksjoner, og den tekniske avviklingen av møtet fungerte bra. Debattene som fulgte de enkelte innleggene blir aldri den samme som når mennesker møtes ansikt til ansikt, men dialogmøtet gav likevel en anledning til å ta opp ulike aktuelle tema. 

Artikkelen fortsetter under annonsen. 
Annonse

- Fineste sommerstedet
Ni innledere i tillegg til ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap) var invitert til å komme med betraktninger fra sitt ståtsed. Formannskapspolitikerne og andre som fulgte det digitale møtet fikk høre om utfordringer med å få i gang bydelsråd før de to elevrådslederne Jo Salamah Hammersvold Bougharyoun fra Tinntjønn skole og Lilly Heimdal Knudsen fra Tangvall skole fortalte om skoler med små klasser og et godt forhold til lærere. De snakket om fritidstilbud og hva som kan forbedres her, og som i 2020 snakket de om de delene av kommunen som ikke har et tilfredsstillende kollektivtilbud. 

- Vi har det fineste sommerstedet her, men mange badeplasser kunne vært bedre ryddet og vedlikeholdt, kommenterte elevene. 

Frivilligheten var også i dette møtet i fokus av flere innledere, ikke minst da styreleder i Søgne ungdomslag, Monica Skårmo Thomassen fortalte om en hundreårig dugnadstradisjon og om hvordan laget håper på enda bedre utnyttelse av 800 kvadratmeter lokale på Heimklang etter at de har mottatt en eksepsjonell gave fra Gjensidigestiftelsen tidligere i år. 

- Gror mye i Søgne
Det lokale næringslivet orienterte om handel og næringsliv i Søgne, og gartnersønnen Tom Arne Aamodt (bildet) konstaterte at det gror godt i Søgne. Mannen bak selskapet murisør og prosjektet Tangvall Arena fortalte at ønsket om å skape et større handlemønster på Tangvall er noe av drivkraften bak realiseringen av prosjektet Tangvall Arena som skal inneholde rundt 30 butikker, kontorer og 75 nye boliger. 

- I løpet av fem år får vi ny vei, to nye skoler og handlesenter. Utfordringer må vi løse med god kommunikasjon, konstaterte utbyggeren. 

Leder av Søgne handelsforening Gunnar Pedersen la stor vekt på at foreningen forventer stor velvillighet fra kommunen angående disponering av torg og uteområder til arrangementer. Lederen av foreningen med 36 medlemsbutikker og 150 arbeidsplasser hadde også et stort ønske om at parkeringen fremdeles kan være gratis for handlende på Tangvall. 

Etablering av bydelsråd i Søgne ved Ronny Myrene, Søgne kirkes aktiviteter ved sogneprest Birte Esther Løvåsen, Søgne i et historisk perspektiv ved Torvald Hellum og Oddbjørn Eikestøl og XR Visuell kommunikasjon ved Hege Stoltenberg hadde alle sine innlegg i dialogmøtet før initiativtaker til «Vi som vil ha Søgne kommune tilbake», Sigurd Berg Aasen slapp til. 

Ugyldig vedtak
Aasens budskap til politikerne er at Stortingets vedtak om sammenslåing av de tre kommunene er ugyldig, og i løpet av de minuttene han hadde til rådighet forklarte han hvorfor han er kommet til denne konklusjonen. 

Formannskapspolitiker Stian Storbukås (FrP) spurte Aasen hva som var den verste opplevelsen etter sammenslåingen. Til dette svare Aasen at kuttet på 25 prosent i budsjettet til Langenes skole går ut over de mest sårbare elevene og derfor oppleves som ekstra ille.

Stort spenn i spørsmål
Via de digitale plattformene hadde innbyggerne anledning til å stille spørsmål til formannskapet. Politikere og innledere svarte i ulik grad på innkomne spørsmål som handlet om alt fra priser på kommunale tjenester, erfaring med å bygge en ny kommune, prioritering av brøyting og strøing, spredt bebyggelse i utkanten av kommunen, boligpriser på Tangvall og bruk av vannmåler. 

Enkelte spørsmål fikk tydelige og greie svar over bordet, andre ting lovet varaordfører Erik Rostoft (bildet) å komme tilbake til. I løpet av møtet ble det også vist en tabell med oversikt over status på saker som var tatt opp i dialogmøtet i februar 2020. Denne ble kun viet et øyeblikks oppmerksomhet, men nok til å vise at det fremdeles er en vei å gå før fjorårets liste er kvittert ut. 


Styreleder i Søgne ungdomslag Monica Skårmo Thomassen fortalte om den 100-årige dugnadstradisjonen i ungdomslaget. (Foto: Jon Aamodt, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no