Stokkeland bru på fylkesvei 456 er stengt for biltrafikk fra 1. mars. (Foto: Jon Aamodt)

Nå er veien stengt

  Jon Aamodt
  01. mars 2021
  16:43
Som tidligere omtalt blir fylkesvei 456, Langenesveien, stengt ved Stokkeland bru fram til mai/juni 2021. 

Mandag morgen startet entreprenøren tilrigging, og skilting av omkjøring er plassert ut for å lede bilister på rett vei til omkjøringen via Åros. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Uvisst om ny bru
Det har lenge vært planer om å erstatte nåværende bru og en omlegging av veitraseen på begge sider av Søgneelva. Per nå er det imidlertid ikke bevilget midler til dette prosjektet, og det er uvisst når ny bru kan bli en realitet.

Gående og syklende kan passere
Det er nødvendig vedlikehold på den gamle brua som nå skal utføres og som gjør det nødvendig å stenge for biltrafikk i en periode. 

Omkjøring for biler er skiltet via Åros, og deler av omkjøringen blir lysregulert på grunn av smal vei. 

Det blir ordnet med en smal sti midt på brua slik at fotgjengere og syklister skal kunne unngå omveien ned til Åros og opp Hølleveien i anleggsperioden. 

Bildet under:  Fylkesvei 456 er skiltet med forbudsskiltet «Forbudt for motorvogn» like etter avkjørselen til Blåsmoen. Like etter at veien ble stengt kjørte likevel svært mange bilister likevel helt frem til sperringen lenger fremme før de snudde og kjørte tilbake igjen. (Foto: Jon Aamodt).
Sist oppdatert 01.03.2021 klokken 17:05 av Nicolai Prebensen

Kartet fra Statens vegvesen som viser alternativ kjørerute i perioden brua er stengt for trafikk. (Foto: Statens vegvesen)

Det er planlagt ny bru over Søgneelva, men inntil videre er det ikke bevilget penger til å realisere denne. (Foto: Statens vegvesen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no