Kommunedirektørens forslag til modell for piggdekkgebyr innebærer at hele kommunen blir gebyrsone hvor det må betales for å benytte piggdekk. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)

Kan bli piggdekkavgift i hele kommunen

  Jon Aamodt
  06. apr 2021
  19:23
Formannskapet i Kristiansand skal i sitt møte 14. april behandle kommunedirektørens forslag til modell for innføring av piggdekkgebyr i Kristiansand. Dette kommer etter at bystyret i sitt budsjettvedtak i desember 2020 fattet vedtak om innføring av piggdekkavgift i kommunen fra 1. november 2021. 

I bystyrets vedtak er det tatt med en forutsetning om at kommunen skal deles inn i ulike soner der de mest grisgrendte strøkene skal unntas fra piggdekkavgift. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Ingen differensiering internt i kommunen
Det er nasjonal forskrift som gir kommunen hjemmel for å innføre lokal forskrift om gebyr for bruk av piggdekk. Den nasjonale forskriften gir videre kommunen anledning til selv å avgrense det geografiske området hvor gebyret skal gjelde. Kommunedirektøren viser også til bystyrets vedtak som et ønske om å skjerme områder i kommunen hvor det er mer krevende vinterforhold og et antatt større behov for å kunne bruke piggdekk. 

Trondheim og Oslo har allerede tilsvarende piggdekkgebyr, og  i disse to byene er hele kommunene omfattet av gebyret. Stavanger som har blitt slått sammen med to nabokommuner har valgt å kun gebyrlegge piggdekkbruk innen for grensene til gamle Stavanger kommune. Lokalt i Kristiansand har kommunedirektøren utredet ulike alternativ til gebyrsone hvor utkantstrøk er holdt utenfor, men konkluderer i strid med bystyrets vedtak med at hele kommunen bør inngå i gebyrsonen. 

1.400 kroner per sesong
Gebyr for å benytte piggdekk er bestemt sentralt og vil dersom kommunedirektørens forslag vedtas bety en sesongpris på kroner 1.400 for alle som benytter piggdekk. Pris per måned vil være kroner 450 og pris per dag kroner 35. Prisene gjelder for kjøretøy med tillatt totalvekt inntil 3.500 kg. For tyngre kjøretøy dobles prisen.

I sitt vedtak ber bystyret om at avgiften opphører når 85 prosent av bilene kjører piggfritt. Kommunedirektøren skriver i forslag til vedtak at når telling viser to år på rad med høyere piggfriandel enn 85 prosent, skal sak fremmes for bystyret for evaluering og ny behandling. 

Formannskapet behandler saken 14. april, og saken skal etter planen behandles i bystyret 28. april. 
Sist oppdatert 06.04.2021 klokken 19:31 av Jon Aamodt

Fra neste sesong kan det bli innført gebyr på bruk av piggdekk i hele Kristiansand kommune. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no