F.V.: Nils Kristen Sandtrøen, Linda Rabbe Haugen, Kai Steffen Østensen, Anita Ingebrigtsen Fredriksen og Tone Hultman på Søgne videregående skole torsdag. (Foto: Privat)

«Søgne er viktig for Sørlandet»

  Administrator
  17. juli 2021
  09:32
Pressemelding fra Kai Steffen Østensen, stortingskandidat for Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiets landbrukspolitiske talsperson, Nils Kristen Sandtrøen, besøkte Søgne videregående skole torsdag sammen med stortingskandidatene Kai Steffen Østensen og Birte Usland. Han mener skolen er viktig for Sørlandet.

- Sørlandet, Vestlandet og Nord-Norge, som er de klassiske distriktsdelene av jordbruket i Norge, er de som har tapt mest på sentraliseringspolitikken som har blitt ført av tidligere landbruksminister Sylvi Listhaug og høyreregjeringen i åtte år, sier Sandtrøen. 

Han mener Arbeiderpartiets løsning vil snu utviklingen landbruket og distriktene opplever. 

- Løsningen til Arbeiderpartiet er å forsterke matproduksjonen på norske naturressurser for å skape arbeidsplasser i distriktene. Det gir også økt trygghet for folk. Derfor er Søgne videregående skole viktig med det utdanningstilbudet de har, også for rekrutteringen til landbruket. Selv om ikke alle som går ut fra skolen havner i landbruket, er kompetansen om verdikjeden naturen nødvendig, sier han.

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

- Krever aktiv politikk
Ap-politikerne møtte rektor Anita Ingebrigtsen Fredriksen, avdelingsleder Tone Hultmann og brukerkoordinator Linda Rabbe Haugen. De fortalte om skolens muligheter og utfordringer, og viste politikerne nybyggene som er tilført de siste årene.
 
- Denne skolen har et vanvittig stort potensiale, slår Kai Steffen Østensen fast.

Han er også fylkespolitiker for Arbeiderpartiet og var med på vedtaket om ny videregående skole i Søgne tilbake i 2016/2017. 

- Men det krever aktiv politikk. Regjeringens tvangsinnføring av karakterbasert opptak kan bli en utfordring for Søgne, og derfor er både jeg og Ap imot Høyres vraking av nærskolen. I tillegg må skolen ha nok ressurser til godt utstyr og de må ha rom til å gjøre endringer i møte med et næringsliv som utvikler seg i rekordfart, legger han til.

Østensens påpeker at landbruksnæringen bare de siste ti årene har vært igjennom en storstilt automatisering.

- Utstyr koster og når vi ser hvordan landbruksnæringen bare på et tiår har tatt store steg i retningen av mer automatisering og robotisering, så må skolen kunne gi nettopp den kunnskapen til elevene. De har dyktige fagfolk og potensiale for å lykkes. Jeg er glad for at Ap vil styrke satsingen på utstyr i yrkesfagene og de praksisnære fagene hvis vi kommer i regjering.

Østensen vil også ta initiativ til å møte skolen over sommeren, for å se om det er noe som kan gjøres fra fylkespolitikkens side for å bedre vilkårene til skolen. 

Rekruttering
Rekrutteringsproblematikken i landbruket er en del av bondeopprøret, som også landbruket i Agder er en del av. De peker på det økonomiske gapet bøndene har sammenlignet med andre arbeidsgrupper.

Nils Kristen Sandtrøen mener det haster med en ny kurs.

- I enkelte deler av fylket er frafallet i ferd med å bli så stort at det er på tampen før bruken av jorda legges helt ned enkelte steder. Det haster med en ny kurs for norsk jordbrukspolitikken som stemmer overens med geografien her på Sørlandet.

Østensen er enig. 
- For å møte utfordringene i landbruket og bidra til rekruttering må vi tettet inntektsgapet mellom landbruket og andre grupper, og sikre matprodusenter på Sørlandet like sosiale vilkår som andre grupper gjennom bedre velferdsordninger for ferie, fødsel og fritid. Politikere kan ikke tas seriøst om de ikke forstår utfordringene og faktisk kommer med løsninger på utfordringene, avslutter han. 

Noen av våre tiltak for en bedre landbrukspolitikk: 
  • Bedre politikken for bruk av utmarka som et viktig grunnlag for både økt selvforsyning, dyrevelferd og ivaretakelse av kulturlandskapet med biologisk mangfold. 
  • Sørge for at gårdsbruk over hele Sørlandet, også i distriktene, får støtte til å investere og fornye seg tilpasset de jord og beiteressursene som ligger til brukene.
  • Økt satsing på lokalmat og foredling.
  • Sørge for bedre bærekraft i landbruket gjennom økt tilskudd til bruk av utmarksbeite, setring, klimatilpasning og investering i jord.
  • Sikre et sterkt importvern og bruke handlingsrommet i tollsystemet til fordel for norske bønder, der det er mulig. 

Linda Rabbe Haugen i samtale med Nils Kristen Sandtrøen på Søgne vgs sist torsdag. (Foto: Privat)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no