Går alt etter planen kan innbyggerne på toppen av Nodelandsheia benytte den nye turveien når de skal til den populære badeplassen ved Gratjønn kommende badesesong. (Foto: Jon Aamodt, arkiv)

- Turvei til Gratjønn trolig klar i løpet av våren

  Jon Aamodt
  11. jan 2022
  19:15
- Vi har nå prosjektert ferdig turveien som skal bygges frem til Gratjønn på Nodelandsheia. Går alt videre arbeid etter planen, vil turveien være klar til å bli tatt i bruk en gang i løpet av våren, sier rådgiver i Kristiansand kommune, Trond Johanson til N247. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Ventet lenge
En ny turvei frem til den populære badeplassen ved Gratjønn på toppen av Nodelandsheia har vært på planleggingsstadiet lenge etter at tidligere Songdalen kommune vedtok reguleringsplan og bevilget penger til tiltaket. 

I løpet av prosessen viste det seg at nødvendige avtaler med grunneiere ikke var på plass, men Johanson bekrefter at dette ble brakt i orden og at rettighetsmessige forhold ble avklart i løpet av 2021. 

- Det har også vært nødvendig å gjøre endringer i planer for at prosjektet skal være i tråd med regulering for området. Dette er nå gjort, og alt ligger til rette for å starte bygging av turveien, sier kommunens rådgiver. 

- Byggestart i februar
Det er videre vurdert at ingeniørvesenet har kapasitet til å utføre arbeidet med å bygge turveien, og Johanson sier det er konkludert med at ingeniørvesenet vil være en god entreprenør til å utføre dette konkrete oppdraget. Selv om kommunen bygger turveien selv, er tiltaket av en størrelse som medfører at dette må byggemeldes. 

- Dette er nå gjort, og ettersom alt er i tråd med regulering bør dette være en ren formalitet som ikke skal ta lang tid. Går alt etter planen ser vi for oss byggestart i løpet av februar, sier Johanson videre. 

Det er så langt ikke gjort noe estimat på byggetid av turveien, men kommunens representanter regner med en relativt kort byggetid. 

- Uten at det er satt noen dato for ferdigstilling, kan vi likevel forutsette at den nye turveien frem til Gratjønn kan bli tatt i bruk av innbyggerne i løpet av våren, sier han. 
Sist oppdatert 12.01.2022 klokken 10:32 av Nicolai Prebensen

Kartutsnitt som viser den planlagte turveien. (Foto: Kristiansand kommune)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no