Morten Mosberg og Sigurd Berg Aasen som vil splitte kommunene og Erik Spieler (t.h.) leder av gruppen som vil beholde Søgne i Kristiansand under bystyremøtet sist onsdag. (Foto: Jon Aamodt)

Oppsplitting: Ja i Søgne, nei i Songdalen

  Jon Aamodt
  26. jan 2023
  15:44
Det er fremdeles et flertall som ønsker at Søgne igjen skal bli egen kommune. Det viser en fersk måling fvn.no har fått gjennomført etter at Statsforvalteren i Agder la frem kunnskapsgrunnlaget om kommunedeling under bystyrets møte for en uke siden. 

Målingen viser imidlertid at flertallet er i ferd med å ble helt marginalt etter at 47 prosent i den ferske målingen har svart at de ønsker en deling av Kristiansand kommune. Dette er en nedgang fra 59 prosent ved tilsvarende måling i november 2021 og 48 prosent i juni 2022. 

Tilsvarende tall for de som ønsker å beholde storkommunen har i samme periode økt fra 31 prosent i 2021 til 43 prosent i juni 2022 og til 44 prosent i den seneste målingen. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Ikke flertall for egen kommune i Songdalen
Allerede i juni 2022 viste målinger at flertallet i Songdalen har snudd fra å være for egen kommune i 2021. Denne trenden er nå ytterligere forsterket ved at tilhengerne av storkommunen har økt fra 31 prosent i 2021 til 49 prosent i 2022 og ny ytterligere økt til 58 prosent i den nyeste målingen. 

Tilsvarende har de som svarer ja til egen kommune blitt redusert fra 54 prosent i 2021 til 39 prosent i januar 2023. Tallet fra januar tilsvarer svarene fra juni 2022, men antallet som svarer at de er usikre har blitt redusert fra 12 til ni prosent i tiden frem til den seneste målingen. 

Feilmargin
Fædrelandsvennen opplyser at feilmarginen for målingen i Søgne er +/- 2,5-4,5 prosentpoeng og i Songdalen +/- 3-5 prosentpoeng.

Politisk behandling lokalt
Lokale politikere har fått frist til 31. januar for å komme med spørsmål til statsforvalteren om kunnskapsgrunnlaget. Statsforvalteren vil svare samlet på spørsmål innen fredag 3. februar. 

Formannskapet vil så få en sak vedrørende disse forhold i sitt møte 8. februar, og det er videre planlagt at bystyret skal behandle videre lokalpolitisk involvering i sitt møte 15. februar. 
Sist oppdatert 26.01.2023 klokken 16:37 av Nicolai Prebensen

Formannskapet vil så få en sak vedrørende disse forhold i sitt møte 8. februar, og det er videre planlagt at bystyret skal behandle videre lokalpolitisk involvering i sitt møte 15. februar. (Foto: Jon Aamodt)
Annonse