Svein Eikeland (t.h). og en av de fem grunneierne, Svein Repstad ved Saga på Repstad fredag formiddag. (Foto: Nicolai Prebensen)

Fikk du med deg denne? - Nå er det vann i røret til saga på Repstad

  Nicolai Prebensen
  11. feb 2023
  15:21
- Torsdag ble tilførselsrøret til Repstadsaga reparert, med god hjelp av Svein Repstad, sønnen, og barnebarnet til Svein R, så renner nå vannet i røret for første gang på over 20 år. Litt lekkasje i renna på toppen må repareres, samt rensing i damportene, så blir det bra. I regi av Søgne Historielag, skriver Eikeland på sin Facebook-side.

Bildet t.h.: Vannet som skal drive skovlhjulet under saga på Repstad renner nå gjennom røret og ned til sagbruket igjen, 20 år etter sist gang. (Foto: Svein Eikeland).
 
Tidligere:
Jeg er jo pensjonist og må ha noe å gjøre

- Den er klar til bruk innen sommeren, sier Svein Eikeland som denne vinteren er i ferd med å gjøre saga på Repstad klar til bruk.

Arbeidet er i regi av Søgne Historielag og fem grunneiere i området. Svein Repstad er en av dem.

- Vi setter veldig pris på at Svein har påtatt seg denne jobben, midler til det som eventuelt må kjøpes av utstyr har vi også. Her er også historielaget med og Søgne og Greipstad Sparebank. Lokale bedrifter støtter også i høy grad prosjektet med det som trengs av utstyr for å gjennomføre reparasjonsarbeidene. Tidligere har mange frivillige gjort en god del av arbeidet som trengtes for å få det som nå skjer til ferdigstillelsen, og Eikeland sluttfører altså arbeidet. Mange frivillige har meldt seg til tjeneste igjen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Saga ble bygd i 1879 og drev kommersielt frem til slutten av 1970-tallet. Den har vært i gang siden, men ikke på mange år nå. Saga er vanndrevet, og vannet føres ned i rør fra Håvann, inn i en dagstem hvor tilførselen av vann til det store skovlhjulet i kjelleren på bygget åpnes og stenges med en lem i stemmen.

Deler av dette røret ble ødelagt i forbindelse med en rotvelt en tid tilbake, men dette er nå til reparasjon etter at Eikeland fraktet det ned til bygda fredag.

Noe gjenstår
- Nå skal røret bare settes sammen igjen, ny lem i dagstemmen må bygges, og reimene som driver saga må fornyes. Dette hadde de på Slettebø AS, et selskap som i sin tid leverte saga i bygget, fortsetter Eikeland.

Han sier videre at all mekanikk i saga nå fungerer som det skal.

Artikkelen fortsetter under bildet.
- Jeg er jo pensjonist og må ha noe å gjøre, sier Svein Eikeland. Her ved hjertet av saga på Repstad. (Foto: Nicolai Prebensen).

Det er mange frivillige som har gjort mye for å få satt i stand den gamle saga, og siste innspurt kom etter et initiativ fra Oscar Lohne og historielaget som nå Eikeland representerer.

- Det er vel best at jeg melder meg inn i laget før dette kommer på trykk, sier den tidligere sjømannen lattermildt.

Åpning
Når generalprøven er unnagjort en gang på vårparten vil det bli en offisiell åpning. For skolelever og grupper er dette en gavepakke.

- Vi har to skoler innenfor sykkelavstand av saga, og tenk hvor gøy det måtte være å se hvordan sagbruk fungerte på den tiden for de yngre i dag. Det er neppe mange igjen av disse brukene i dag, og det må være en opplevelse å få se dette, sier Repstad som også lover at all HMS blir gjennomgått før det åpnes opp for publikum.

Artikkelen fortsetter under bildet.
Svein Eikeland og Svein Repstad ved saga på Repstad. (Foto: Nicolai Prebensen).

Han røper også at når alt er oppe og går, skal mye av kledningen skiftes, da selvsagt skåret på saga, fra stokk til plank.

Når det blir en offisiell åpning er ikke fastsatt, men Eikeland holder på lovnaden om at saga «går» i sommer.
Sist oppdatert 11.02.2023 klokken 18:43 av Nicolai Prebensen

De to sagene er snart klare til å settes i virksomhet igjen, i følge Svein Eikeland. (Foto: Nicolai Prebensen)

Det store skovlhjulet i kjelleren på saga som via reimer setter i gang de to sagbladene i etasjen over. (Foto: Nicolai Prebensen)
Annonse