Rundt 50 beboere var møtt frem da Lunde velforening hadde invitert representanter fra kommunens og fylkeskommunens administrasjon for å snakke om lokale forhold mandag kveld. (Foto: Jon Aamodt)

- Det kom i alle fall noen synspunkter

  Jon Aamodt
  13. mars 2023
  23:07
Det kom få konkrete svar på spørsmålene Lunde velforening stilte da de mandag kveld hadde invitert representanter fra kommunal og fylkeskommunal administrasjon til sitt årsmøte på Heimklang. Store deler av problematikken beboerne ønsket belyst handlet i bunn og grunn om trafikksikkerhet og tiltak for å bedre denne i og rundt sentrum av Lunde. I tillegg ble det tatt opp forhold rundt gjeldende reguleringsplaner for de samme områdene. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Lokalsenter
Plan- og bygningssjef i Kristiansand kommune, Venke Moe orienterte de rundt 50 fremmøtte beboerne om gjeldende reguleringsplaner og om arbeidet med kommunens nye arealplan som blant annet legger opp til å styrke Lunde som lokalsenter. Hun nevnte flere kvaliteter som er ønskelige i et lokalsenter og la vekt på at hun mener Lunde absolutt har potensial i forhold til disse. 

Flere av beboerne etterspurte krysset som er planlagt for å lede trafikk fra Vedderheia og Kjellandsheia ut på FV 439 (gamle E39) og mente dette krysset vil bety et betydelig mindre trykk på Lunde sentrum, men Moe mente at det i lys av nyåpnet motorvei ikke var riktig tidspunkt for å ta avgjørelse om det planlagte kryssets fremtid selv om det allerede er innbetalt over 20 millioner kroner som følge av rekkefølgekrav ved nybygg. 

«- Halv miljøgate»
Fra fylkeskommunen møtte avdelingsleder Inder Ann Fidjestøl for å svare på trafikale spørsmål, og hun hadde forståelse for at beboerne ikke var særlig tilfreds med det hun selv omtalte som «en halv miljøgate». 

- Det er de mange uavklarte forhold med trafikken nord for Lundeveien som førte til at miljøgaten langs nordsiden av veien aldre ble bygget sammen med resten av miljøgaten, uttalte avdelingslederen og omtalte strekningen forbi Tappen som en eneste stor avkjørsel. 

Hun orienterte videre om betydningen av kommunal prioritering når fylkeskommunen skal gjennomføre tiltak på fylkesveier, et arbeid der velforeningen har vært viktige pådrivere som har ført til at området står høyt på listen over kommende trafikksikkerhetstiltak som skal gjennomføres. 

Områderegulering
Gamle bygninger som forfaller i påvente av at nye reguleringsplaner skal gi grønt lys for nye bygg ble også belyst i møtet, og skal vi tro signaler som kom frem kan det være lys i tunellen på dette området. Plan- og bygningssjefen antydet også at området kanskje burde fått en områderegulering som kan gi større forutsigbarhet for lokalsenterets utvikling. Utfordrende grunnforhold var et tema som ble pekt på i flere innlegg og er et forhold som må vises spesiell oppmerksomhet i alle større planer i det aktuelle området. 

Når tid det kan bli gjennomført konkrete trafikksikkerhetstiltak eller endringer med hus som skal rives og erstattes med nye, kom det ikke konkrete svar på under møtet, men både private utbyggere og de offentlige etatene arbeider på sine arenaer med ulike forhold som på sikt kan bedre miljø og trafikksikkerhet. 

Oppsummeringen mellom møtedeltakere på trappa utenfor Heimklang mandag kveld gir en god beskrivelse av den over to timer lange seansen: 

- Det kom i alle fall noen synspunkter.

Et par av bygningene som ikke akkurat pynter opp i lokalmiljøet og som velforeningen gjerne vil ha bort snarest mulig. (Foto: Nicolai Prebensen)

Lokalområdet Lunde i Søgne. (Foto: Kristiansand kommune)
Annonse