Håper at Fagermoen blir et flott område til rekreasjon og fritid. 11.000 kvadratmeter skal benyttes til formålet. (Foto: Nicolai Prebensen)

- Vi håper dette kan bli en perle

  Ivar Eidsaa
  09. apr 2015
  15.28
- Vi håper at Fagermoen kan bli et flott område til både rekreasjon og fritid. Det sier Trine Kallevig i Songdalen kommune, etter at kommunen har fått innvilget søknaden om statlige midler til å komme i gang med arbeidet med å gjøre området tilgjengelig for innbyggerne.

Da sentrumsplanen for Nodeland ble politisk behandlet før jul, ble flere av innbyggerne spurt om hva de ville at kommunen skulle legge opp til. Tilbakemeldingene var entydige. Alle tok til orde for at det ble etablert flere møteplasser og områder tilrettelagt for økt aktivitet.
 
- Vi håper at arbeidet som er i gang på Fagermoen kan gi innbyggerne begge deler, sier Trine Kallevig.

Regionalsjef Kenneth Andresen og seksjonsleder Kristin Syvertsen hos Fylkesmannen i Vest Agder har godkjent søknaden fra Songdalen kommune som sikrer at området båndlegges til fritidsbruk i minimum 40 år fremover. Beløpet er på kr. 500.000,-. Totalkostnadene for tilretteleggingen er 6,73 millioner kroner.

Ny bro og kjøp av grunn
- Midlene vi nå har fått, brukes til å kjøpe deler av området, samt at vi har fått tilskudd til gjennomføring av det vi nå holder på å gjøre i området, sier Kallevig. Bygging av bro over elven, gang- og sykkelsti og fjerning av den gamle minkfarmen inngår i dette.

Fagermoen friluftsområde ligger sentralt ved kommunesentrum Nodeland. Området ligger i tilknytning til fremtidig elvepromenade langs Songdalselva. 

- Ut fra nærheten til sentrum, boligområder og skole, er området et typisk nærfriluftsområde med stort potensiale for bruk, påpeker Kenneth Andresen og Kristin Syvertsen hos Fylkesmannen.

- Området kan bli svært attraktivt på grunn av nærheten til elva og badeplassene der. Det er i gang et arbeid med å få bro på plass over elven. Når den er på plass, vil Fagermoen bli knyttet sammen med det nylig sikrede Prestneset hvor det allerede ligger en attraktiv turvei, sier Kallevig.

Åpner opp
Dette vurderer hun som et stort pluss, ettersom den vil binde sammen sentrum og friluftsområdene på en helt ny måte.

- Det at broa også vil bli den nye skoleveien for gående og syklende skolebarn, er en annen positiv effekt av tilretteleggingen, sier Andresen og Syvertsen.

Kallevig forteller at en arbeidsgruppe nå vil gå i gang med å se på hvordan området kan bli så attraktivt og brukervennlig som mulig.

- Det handler både om å åpne opp områdene langs elvebredden for å gjøre det hele mer tilgjengelig, etablere badeplasser, legge til rette for at de som ønsker det kan fiske, få på plass en tursti, sette ut benker og bord hvor man kan sette seg ned og nytte stillhet og natur. 

11.000 kvadratmeter
- Mulighetene er mange i området som jo er på 11.000 kvadratmeter. Ettersom det er så sentrumsnært, vil det også være mulig for så mange å benytte området når det står ferdig, sier Kallevig.

Hun kan ikke tidfeste når det hele skal stå ferdig.

- Nå skal vi i gang med litt planlegging, og så går prosessen videre. Men det er ikke noe som tilsier at dette vil bli trukket i langdrag, avslutter kulturkonsulenten. 
Sist oppdatert 10.04.2015 klokken 00.09 av Nicolai Prebensen

Det er det stiplede området som skal bygges om til et 11.000 kvadratmeter stort rekreasjons- og fritidsområde. (Foto: Fylkesmannen i Kristiansand.)

Gang- og sykkelbroen over Songdalselva tar form. (Foto: Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no