Prosjektleder i Songdalen kommune Hanne Kro Sørborg, er glad for økt fokus på uønsket spredning av nakenbilder og sier at dette kan ordnes opp i med tidlig nok inngripen. (Foto: Arkiv. Birgith Rosselan,)

- Bra med økt fokus på ulovlig spredning av nakenbilder

  Jon Aamodt, Nicolai Prebensen
  02. feb 2017
  19:07
Det har vært omfattende problemer med uønsket spredning av nakenbilder på nett i 2016, og språkbruken blant unge har en mye tøffere tone på nett enn når man møtes ansikt til ansikt. Dette er et av punktene lensmann i Søgne og Songdalen Terje Pedersen tar opp i sin oppsummering av politiets virksomhet i 2016.

- Problemet oppstår ofte når det oppstår en konflikt mellom venner. De har tidligere delt bilder i fortrolighet og disse misbrukes i ettertid. Barn og unge får mobiltelefoner i svært ung alder og vet ikke alltid hva de holder på med, sier lensmann Terje Pedersen til N247 torsdag,

Ungdomsskoleelever
- Derfor vil jeg oppfordre foreldre til å vise ansvar å snakke med de unge om dette. Deling av bilder uten tillatelse fra de som er fotografert er ikke tillat i følge norsk lov, sier lensmann Terje Pedersen og forteller at to ansatte ved lensmannskontoret nå har snakket om dette med nesten samtlige elever på ungdomsskoletrinnet i Søgne og Songdalen.

Sexolog og prosjektansvarlig i Songdalen kommune Hanne Kro Sørborg er glad for at det settes fokus på emnet.

- Veldig vanskelig
- Det kan være et stort problem og oppleves veldig vanskelig for den det angår. Unge har alltid utforsket sexualitet. Forskjellen nå er at teknologien tar vare på og sprer det som tidligere bare var i øyeblikket. Dette oppleves som en stor belastning i ettertid og når ungdommene oppdager hva som har skjedd, kan det være vanskelig og føles flaut å spørre om hjelp, sier Sørborg til N247.

Hun sier at voksne lett blir redde or irriterte når de involveres i problemet, ofte fordi de voksne tenker at de ikke har tilstrekkelig innsikt i teknologien som derfor kan virke skremmende. Uten en god involvering kan slike saker lett eskalere med trusler og press, og stygge ting kan bli sagt begge veier i en slags kamp om å endre maktbalansen til egen fordel.

Vurderer ikke konsekvenser
- Noen saker kan bli veldig ugreie og nødvendiggjør at politiet koples inn. Tidlig involvering av voksne er derfor viktig for å unngå en uheldig utvikling av problemet. 

- Som voksne må vi fortelle at det går an å rydde opp i ting. Vi må være åpne og ikke kritisere når de unge begynner å snakke. De trenger hjelp. Ungdommer har ikke vurdert konsekvenser av handlinger og i ettertid vil det ofte oppfattes som svært belastende når man ikke vet hvem som har sett hva, sier Sørborg.

«Uke 6»
Mandag 6. februar blir det kampanjestart for den landsomfattende kampanjen «Uke 6» på Songdalen ungdomsskole sammen med professor Esben Esther Pirelli Benestad

«Uke 6» kommer i år med et helt nytt temamateriell om et meget relevant tema – sosiale medier. Materiellet har egne moduler for barne-, mellom-, og ungdomstrinnet. Materiellet har som mål å utvikle trygge nettbrukere. 

- Vi er stolte av at de kommer til oss med denne kampanjestarten. Dette er en god måte å håndtere disse temaene på og vi vil ha et ekstra fokus på utfordringer med sosiale medier denne uken, sier Sørborg. 

Hun fremhever også det gode arbeidet fra lensmann og forebyggende avdeling med skolebesøk og sier det er viktig å ha et sterkt fokus på konsekvenser av sosiale medier i videre forebyggende arbeid mot ungdom.

Flere profiler
- Vær oppmerksom på at ungdommen kjenner dette feltet. Som eksempel ser vi ofte at de kan ha flere brukerkonti på samme tjenesten og det er ikke sikkert foreldre og andre voksne kjenner til dette, sier hun.

Mobbing
- Dette er selvfølgelig også mobbing, og det rammer hardt den det gjelder. Det faktisk mange som ikke vet at slike handlinger kan føre til anmerkninger på rullebladet med de 
problemene det kan medføre. Det er svært viktig at disse sakene ikke bagatelliseres, sier eleveombud i Søgne, Tone Martha Sødal (bildet) til N247 torsdag.

Hun kjenner til lensmannens forebyggende arbeid på skolene og er svært glad for at politiet tar dette problemet alvorlig.

Kommunalsjef oppvekst i Søgne, Jon Wergeland sier til N247 at han ikke kjenner tall og hvor stort omfanget er i Søgne, men er klar over at dette er et stort problem nasjonalt. 

- Oppstår problemer nasjonalt er det en selvfølge at liknende skjer her i Søgne. Jeg vet at politiet tar dette på alvor og setter stor pris på innsatsen forebyggende gjør i skolene, sier Wergeland.
Sist oppdatert 02.02.2017 klokken 19:08 av Nicolai Prebensen

Lensmann Terje Pedersen. (Foto: Arkiv, Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no