For en uke siden fikk Søgne Demensforening 32 000 kroner av XL-bygg Søgne. Nå venter nye midler til lysthuset ved Søgne omsorgssenter. På bildet får Inger Marie Lohne sjekken av Berit Brekke fra XL bygg. Bak: Avdelingsleder Rolf Fiskå (XL bygg) og Janne Lossius i demensforeningen. (Foto: Arkiv, Nicolai Prebensen)

Foreslår 75 000 til Søgne Demensforening

  Nicolai Prebensen
  06. sept. 2017
  20:23
Kommunestyret i Søgne vedtok like før årsskiftet å sette av 150 000 kroner i en ny tilskuddsordning for frivillige organisasjoner. I første runde i 2017 fikk Salemsveien LIV 2 ved Søgne Misjonskirke et tilskudd på 50 000 kroner.

13. september behandler formannskapet i Søgne runde to i tildelingen av tre søknader fra frivillige organisasjoner.

Rådmannens anbefaling er at det tildeles 75 000 kroner til Søgne Demensforening, 22 000 nye kroner til Salemsveien LIV 2 og 3 000 kroner til Søgne Turgruppe til arrangement i forbindelse med «Verdensdagen for psykisk helse».

I begrunnelsen for tildelingene står det blant annet:

Søgne Demensforening v/ Inger Marie Lohne: En frivillig organisasjon som har som formål å øke livskvaliteten til demente, slik at de kan opprettholde funksjonen lengre. Foreningen arbeider både for demente og deres pårørende, og andre beboere på Søgne omsorgssenter.

 
I søknaden er det hovedsakelig lysthus i sansehagen på omsorgssenteret det søkes om
tilskudd til, men foreningen viser også til aktiviteter og arrangementer for eldre.
Saksbehandler var i første tildelingsrunde i kontakt med kontaktperson fra foreningen og enhetsleder ved omsorgssenteret. Institusjonsenheten vurderer at Søgne demensforening gjør en god jobb for beboerne på omsorgssenteret, og at et lysthus er høyt ønsket. Det fremkommer tegning av lysthuset, og det er av byggesaksavdelingen i sak 2017/44 gitt mulighet for oppsetting av lysthus ved Søgne omsorgssenter mot at visse vilkår er oppfylt.

Lysthuset skal brukes i prosjektet «omsorg for andre». Søgne Demensforening har søkt om tilskudd på 100 000 kroner.

Fem søknader
I tillegg til de tre foreningenen som fikk tilskudd i denne runden ble Søgne Menighetsforenings søknad om tilskudd til å restaurere ei bu, og Søgne Trialklubbs søknad om å installere en informasjonskjerm i klubblokalene ikke tilgodesett i denne omgangen.
Sist oppdatert 06.09.2017 klokken 20:38 av Nicolai Prebensen

Slik har arkitekt Ivar Nilsen tegnet lysthuset som nå reiser seg på sørøst siden av Søgne omsorgssenter. (Foto: Arkitektkontoret Byggtegning Sør AS)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no