AKT inviterer til dialogmøte med leverandører om drift av båtruter i kommunene Kristiansand og Søgne. (Foto: Arkiv, Nicolai Prebensen)

Inviterer til dialogmøte om båtruter

  Jon Aamodt
  07. sept. 2017
  12:59
"Agder Kollektivtrafikk AS skal anbudsutsette båtrutene Kongshavn – Randøya i Kristiansand kommune og Høllen – Borøya – Ny Hellesund i Søgne kommune i henhold til lov om offentlig anskaffelser. Oppstart av ny kontrakt er 1.7.2018. I den forbindelse ønsker AKT å invitere til dialog med leverandører i en tidlig fase slik at forventningene til ny kontrakt kan drøftes i felleskap" skriver AKT i en kunngjøring på sin internettside onsdag.

Møtet skal holdes tirsdag 12. september 2017 klokken 12.00-14.00 i AKTs lokaler i Kristiansand.

Ber om innspill fra leverandører
Målgrupper for møtet er leverandører av båttjenester og AKT skriver videre følgende om formålet med dialogmøtet:

  • AKT ønsker å formidle sine planer for båtrutene i kommunene Kristiansand og Søgne.
  • AKT ønsker innspill fra markedet på gode løsninger for drift av hver av båtrutene.
  • Hensikten med møtet er å gjennomføre dialog med interessentene på en konkurransenøytral måte.
Selskaper som melder sin interesse blir bedt om å forberede en presentasjon av egen virksomhet og komme med egne vurderinger og innspill til anbudsutsettingen av båttrafikken i Kristiansand og Søgne. Det bes spesielt om at presentasjonen har innspill vedrørende egnet båtmateriell og drivstoff, rutetilbud utover skoletransport og hvilke krav og tiltak i konkurransegrunnlaget som kan medføre at det blir en rasjonell og kostnadseffektiv drift mv.

AKT skriver avslutningsvis i invitasjonen at det vil bli ført et referat fra møtet og at dette vil bli gjort offentlig tilgjengelig.

Den "gamle" Høllebåten har ligget til kai deler av sommeren og båtruten i Søgne ble i deler av august ikke trafikkert . Hele juli gikk det mindre fartøyet "Odd"" inn i ruten som erstatning for "MB Høllen". (Foto: Arkiv, Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no