Politikerne i fylkesutvalget i Vest-Agder vedtok tirsdag å følge anbefalingen fra fylkesrådmann Tine Sundtoft om å anke dommen i Kristiansand Tingrett tidligere i vår. Fylkeskommunen ble dømt til å betale arbeidsfellesskapet NCC-Repstad Anlegg AS rundt 80 millioner kroner etter ferdigstillelsen av den nye Vågsbygdveien. (Foto: Arkiv, Nicolai Prebensen)

Fylkekommunen anker dommen om sluttoppgjøret etter byggingen av den nye Vågsbygdveien

  Nicolai Prebensen, Jon Aamodt
  08. sept. 2017
  12:20
Vest-Agder fylkeskommune ble i Kristiansand tingrett 12. juli 2017 dømt til å betale AF NCC-Repstad Anlegg ANS over 79 millioner kroner eksklusive merverdiavgift i sluttoppgjør etter bygging av den nye Vågsbygdveien I Kristiansand. I følge Arnstein Repstad var hovedparten av tingrettsdommen saker som gjaldt arbeid Repstad Anlegg hadde utført i byggeperioden.


Mot FrP
Det er nå klart at fylkekommunen anker saken inn for Agder Lagmannsrett. Dette etter at fylkespolitikerne den 5. september behandlet saken og med 10 mot en stemme (FrP) vedtok fylkesrådmannens anbefaling om å anke dommen fra tingretten. Anken er allerede sendt lagmannsretten.

Arbeidsfellesskapet NCC-Repstad Anlegg ANS krevde opprinnelig 185 millioner kroner i sluttoppgjør etter å ha fullført byggingen av «Nye Vågsbygdveien». Tvistesaken havnet i retten etter at forsøk på forlik mellom partene ikke førte fram. Kristiansand tingrett behandlet saken tidligere i år og gav saksøker delvis medhold i kravet. Det er denne dommen som nå er anket inn for lagmannsretten. 

Uvisshet
Det er foreløpig uvisst når saken vil bli berammet, men med en ny full behandling for domstolen må saksøkerne fortsatt vente i uvisshet på et utfall av tvisten.

- I verste fall kan det gå halvannet år før saken kommer opp i lagmannsretten. Vi har allerede startet arbeidet med vår anke og har ingenting å frykte i denne saken, sier Arnstein Repstad som er hovedaksjonær i Repstad Anlegg AS gjennom selskapet Repstad AS.

Han forteller at deres advokater anbefalte en anke etter tingrettsdommen men at arbeidsfellesskapet ikke ønsket en ny rettsrunde.

Åtte uker
- Saken gikk over åtte uker i Tingretten i vår, og fagdommerne var to av de mest anerkjente dommerne innenfor dette fagfeltet. I utgangspunktet mente fylkeskommunen at de hadde penger til gode fra arbeidsfellesskapet, men ble altså dømt til å betale rundt 80 millioner kroner, sier han til N247 fredag formiddag.

Direktør i Repstad Anlegg, Mona Mortensen sier på telefon fra Oslo at hun er skuffet over at fylket velger å anke en slik klar dom. 

Artikkelen fortsetter under bildet.
Direktør Mona Mortensen i Repstad Anlegg AS. (Foto: Nicolai Prebensen).

- Kostbart
- Dette koster samfunnet mange millioner kroner og i tillegg skaper det en stor utrygghet i vårt eget selskap, sier hun.

Mandag denne uken var samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen på besøk i administrasjonsbygget til Repstad Anlegg AS på Høllen vest industriområde og de økonomiske konsekvensene for selskapet i en slik sak ble fremlagt for ministeren.

- Statens vegvesen forlanger en faktura på et tvistekrav, ellers er kravet ugyldig. Det betyr at vi må betale merverdiavgift for et krav vi ikke vet om vi får gjennom. I tillegg blir tvistebeløpet overskuddsbeskattet slik at det for oss betydde en statlig utgift på 27 millioner kroner, et beløp vi måtte låne i bank. Nå er det tre år siden tvisten startet og til nå har vi betalt 4,4 millioner kroner i rente på det lånet i tillegg til i overkant av 10 millioner kroner i rene kostnader til rettsaken som pågikk i flere måneder.

- Tungt å bære
- På toppen av det hele har jeg brukt all min tid i ett år på å forberede saken, og ikke gjort den jobben jeg skal som leder av bedriften. Dette betyr at anker fylkeskommunen vedtaket som kom i vår, kan nye år gå og for anleggsbedrifter og andre for den saks skyld blir slike byrder tunge å bære, sa hun.
Sist oppdatert 08.09.2017 klokken 12:52 av Nicolai Prebensen

Arnstein Repstad i Repstad AS er hovedaksjonær i Repstad Anlegg AS. (Foto: Arkiv, Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no