10. september åpner den kommunale og regionale viltforvaltningen for gratis sjøfugljakt på utvalgte offentlige områder i Agder-skjærgården. (Foto: Arkiv, Nicolai Prebensen)

Gratis sjøfugljakt i Søgne

  Nicolai Prebensen
  08. sept. 2017
  17:40
Saken ble først publisert på vaf.no

Den kommunale og regionale viltforvaltningen åpner for gratis sjøfugljakt på utvalgte offentlige områder i Agder-skjærgården. Ordningen gjelder i fem år frem til 2022, og det kan jaktes fra 10. september.

Sjøfugljakt har tradisjonelt vært av en av våre ”frieste” jaktformer. Ingen, eller alle, eier havflaten som er det eneste stedet i landet du kan jakte uten å spørre grunneier. Du må da befinne deg i en flytende farkost eller på et skjær som normalt overskylles av høyvann. Ønsker du å jakte fra land, holmer eller skjær, må du ha grunneiers tillatelse. 

Mange steder eier staten eller kommunene gode jaktområder i skjærgården. For å bedre allmennhetens mulighet til å utøve sjøfugljakt er det åpnet opp for jakt fra 31 utvalgte offentlige eide øyer og holmer langs Agderkysten. Her har Staten og kommunene, som grunneier, gitt tillatelse til allmenn sjøfugljakt. I tillegg er det åpnet opp for jakt på predatorer som kråke og mink. Ordningen er gyldig til og med 31. mars 2022.

Søgne
For Søgne-skjærgårdens del gjelder dette Tjamsøya, Hundsøya, Geiderøyane, Havnøyane og Skudeholmen øst, opplyser Steinar Sunde i Søgne kommune.


Regelverk
Alle norske statsborgere med gyldig jegeravgiftskort har rett til å jakte på sjøen i Norge. Utenlandske statsborgere må i tillegg ha bodd i Norge de siste 12 måneder. Rettigheten gjelder så langt det går vann, og det er fri jakt på grunner og skjær som overskylles ved alminnelig høyvann. Jakten utføres oftest fra fastland, øyer og holmer eller fra båter uten motor. Det er normalt ikke tillatt å benytte farkost med motor under jakt. 

Ved bruk av båt må en eventuell motor demonteres og fjernes helt fra båten. Bruk av motor i forbindelse med jakt er kun tillatt to kilometer fra fastland, øyer, holmer og skjær. Det er imidlertid anledning til å bruke båt med motor til henting av eller ettersøk etter påskutt fugl.  Ved ettersøk med hjelp av motor må jegeren varsle kommunen og Politiet (tlf. 02800) så snart som mulig. Telefon, SMS eller e-post med navn og sted er tilstrekkelig. Jakt fra fastland, øyer og holmer kan kun skje etter tillatelse fra grunneier/rettighetshaver.

Artikkelen fortsetter under bildet.
Frem til 31. mars 2022 er det åpnet for gratis sjøfugljakt for ni fuglearter samt villmink. (Foto: Nicolai Prebensen).

Jakttider
For perioden frem til 31. mars 2022 er det åpnet for jakt på følgende arter:
 • Storskarv (kun ungfugl med hvit buk): 1.10 - 30.11.
 • Kortnebbgås: 10.8 - 23.12.
 • Grågås: 10.8 – 23.12.
 • Kanadagås: 10.8 - 23.12.
 • Stripegås: 10.8 - 23.12.
 • Brunnakke, krikkand og stokkand: 21.8 - 23.12.
 • Toppand, kvinand, siland og laksand: 10.9 -23.12.
 • Ærfugl, kun hannfugl: 1.10 – 30.11. NB! Ikke ærfugljakt i Vest-Agder.
 • Kråke: 15.7 – 31.3.
 • Villmink: 1.4 – 31.3.
Den frie jakten på hav og fjord gjelder fra 10. september jf. § 32 i Viltloven.  Adgangen til jakt på offentlige eiendommer som omfattes av ordningen gjelder kun i perioden 10. september – 28. februar.

Jaktregler for jakt på offentlige eiendommer
 • Jegere må være bosatt i Norge og ha betalt jegeravgift.
 • Det er kun lov å felle jaktbar sjøfugl (ender, gjess og skarv) samt mink og kråke.
 • Det er kun lov til å jakte i 50-metersbeltet langs sjøen.
 • Alle tomhylser og annet avfall skal tas med etter endt jakt.
 • Ta forsvarlig vare på jaktutbyttet. Slakteavfall skal ikke legges igjen eller kastes på sjøen.
 • Det skal ikke jaktes i umiddelbar nærhet til andre brukere av områdene, f.eks. fiskere, turgåere og båtfolk.
Jaktetikk
 • Det er den enkelte jegers ansvar å utøve jakt på en sikker måte.
 • Sørg for sikker bakgrunn for skudd.
 • Ta spesielt hensyn til hus, hytter og områder der mange ferdes.
 • Skyt ikke inn i flokk.
 • Sørg for rask og human avlivning.
 • Skyt ikke på for langt hold.
 • Respekter andre brukere av skjærgården, herunder andre jegere.
Praktiske råd
 • Morgenen er ofte den beste tiden for å jakte sjøfugl, særlig ærfugl. Vær helst på plass før det lysner.
 • Ettermiddag og kveld er ofte den beste tiden for skarvejakt.
 • Sjøfuglene har godt syn. Bruk naturlige skjulmuligheter i terrenget, eventuelt supplert med kamuflasje. Unngå silhuett og sitt gjerne i skyggen. Sitt helt rolig helt til fuglene er innenfor skuddhold.
 • Hørselsvern anbefales, særlig når det jaktes sammen med andre.
 • Lokkefugler gir flere og bedre sjanser til fangst.
 • Husk redningsvest.
 • Vær forberedt på raskt væromslag.
 • Salt sjøvann gir rask rustdannelse. Sett våpen inn med olje før jakta og puss grundig etterpå.
 • For å unngå marint smakpreg, bør fuglen flås så raskt som mulig. Fjern alt synlig fett.
 • Ta godt vare på jaktutbyttet!
Tran
«Sjøfugl smaker vel bare tran», tenker nok mange. Alt vilt får smak etter hva de spiser. Sjøfugl som spiser mye fisk og skjell vil få et såkalt marint smakpreg. For å redusere dette smakpreget i kjøttet, er det viktig at sjøfuglen flås så raskt som mulig og før den er avkjølt. Fjern alt synlig fett siden det er der mye av smaken sitter. Ungfugl har som regel mørere kjøtt og mildere smak enn eldre fugler. Riktig håndtering gir et velsmakende resultat.

Ordningen i Søgne-skjærgården gjelder for Tjamsøya, Hundsøya, Geiderøyane, Havnøyane og Skudeholmen øst. Ordningen gjelder for 5 år (Foto: Lars Lundqvist - VAF)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no