I Søgne stemmer du i Nygårdshallen ved Nygård skole. I Songdalen kan du stemme hele fire steder. Bildet er fra Stortingsvalget 20123. Da stod både store og små i kø. (Foto: Arkiv, Nicolai Prebensen)

Valgdagen - hvor stemmer du?

  Nicolai Prebensen
  10. sept. 2017
  20:19
Søgne:
Det er i Nygårdshallen mandag mellom klokken 10.00 og 20.00 du kan levere din stemme i Stortingsvalget 2017. Nygårdshallen ligger ved Nygård skole

Norske statsborgere som er innført i manntallet har stemmerett i valget. Du må ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret og ikke ha mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53. 

Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet.

Legitimasjon
Valgloven sier at en velger som er ukjent for stemmemottaker skal legitimere seg. Ta derfor med legitimasjon når du skal stemme. Det er ikke nok å oppgi navn og fødselsdato. Eksempel på gyldig legitimasjon er pass, førerkort eller bankkort med bilde.

Valgkort
Alle velgere får tilsendt valgkort i posten. Ta med valgkortet på valgdagen, da det forenkler stemmemottakerens arbeid og det går raskere for deg å stemme.

Songdalen: 
I Songdalen kan du avgi din stemme i ett av i alt fire lokaler.
  • Rosseland skole: klokken 10.00 – 20.00
  • Rådhusets kantina: klokken 10.00 – 20.00
  • Tunballen grendehus: klokken 10.00 – 20.00
  • Herradshuset på Brandsvoll: klokken 10.00 – 20.00

Merk likevel at du kan stemme i et hvilket som helst valglokale i kommunen, skriver kommunen på sine hjemmesider.

Husk å ta med legitimasjon, for eksempel pass, førerkort eller bankkort med bilde. Ta gjerne med valgkortet også, da går registreringen fortere. Valgkortet alene er ikke godkjent som legitimasjon.

Veiledning
Trenger du veiledning eller hjelp i valglokalet, kan du henvende deg til en av valgfunksjonærene.

Kommunene er i utgangspunktet forpliktet til å legge stemmegivningen til lokaler hvor alle velgere kan komme seg inn på egen hånd. Skulle likevel et valglokale ikke være tilgjengelig for en bevegelseshemmet velger, kan vedkommende avgi stemme rett utenfor valglokalet. To valgfunksjonærer kommer i så fall ut, gir nødvendig hjelp og tar i mot stemmen. 

Eirik Ribe var en av de aller siste ved stemmeurnene i Nygårdshallen under kommune- og fylkesvalget i 2015. Stemmene ble avgitt klokken 19.59 den mandagen. (Foto: Arkiv, Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no