I hele juli 2017 var det "Odd" som trafikkerte strekningen fra Høllen til Borøya og Ny-Hellesund i Søgne. (Foto: Arkiv, Nicolai Prebensen)

Endringer i rutetilbudet til Borøya og Ny-Hellesund

  Jon Aamodt
  12. sept. 2017
  16:48
Formannskapet i Søgne skal onsdag behandle sak om rutekjøringen fra Høllen til Borøya og Ny-Hellesund. Sommeren 2017 ble det ikke kjørt ordinære ruter med «Høllebåten». Det var den noe mindre båten «Odd» som betjente strekningen i Søgne-skjærgården hele juli. AKT ønsker å legge kjøringen ut på anbud med oppstart av nytt tilbud fra 1.8.2018.

Rådmannen i Søgne ønsker at administrasjonen i kommunen får fullmakt til å gå i dialog med AKT om innretningen av et nytt anbud. Han skriver videre i sin saksfremstilling at rutetilbud og tilskudd fra Søgne kommune vurderes ut fra innkomne tilbud.

Det er i dag AKT som er ansvarlig for organisering av rutetilbudet. Søgne kommune utbetaler støtte etter politiske vedtak. Støtten gis til AKT som i sin tur viderefører midlene til den operatøren som betjener strekningen. AKT skriver til Søgne kommune at de finner det naturlig å fordele årets støtte mellom de to operatørene som har trafikkert strekningen.

Redusert vintertilbud
Videre forslår AKT at rutetilbudet nedjusteres fra midten av september til utgangen av april ved at kjøring i helger og «røde dager» kanselleres.

I den nye kontrakten som skal inngås har AKT skissert et tilbud med tre daglige avganger i skoleårets 190 dager. Det skal videre legges inn et tilbud for drift av ruten de åtte ukene det er sommerferie. Helgekjøring er tenkt utført som bestillingstransport i det nye tilbudet. 

AKT presiserer at sommertilbudet skal være en del av «grunnpakken» i tilbudet, mens helgekjøring er tatt med som en opsjon overfør tilbyderne. Rådmannen sier i sin innstilling at både sommerkjøring og helgetilbud bør være en opsjon og at kommunens bidrag til driften må vurderes ut fra de tilbud som blir gitt av mulige operatører. 

- Viktig tilbud for kystkommunen
Rådmannen bemerker ellers at rutetilbudet til Borøya og Ny-Hellesund er viktig for Søgne som kystkommune. Både fastboende, hyttefolk og dagsturister som vil ut i skjærgården benytter denne båtruten. Han avslutter med at kommunen bør være innstilt på å videreføre tilskudd til driften for å gjøre skjærgården tilgjengelig for flest mulig.

Formannskapet skal nå ta stilling til den videre håndtering av saken fra kommunens side,

Rutetilbud i helger og høytidsdager kan bli redusert i vinterhalvåret dersom forslaget fra AKT gjennomføres. (Foto: Arkiv: Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no