-Jeg ser frem til å begynne å jobbe i en stor organisasjon med mye kompetanse, dyktige folk som jeg skal støtte og samarbeide med, både rundt på skolene og ansatte i sentraladministrasjonen, sier Einar Buø som innsettes i stillingen som mobbeombud i Vest-Agder fylkeskommune 1. desember. (Foto: Cheryl MacDonald - VAF)

Einar Buø blir mobbeombud i Vest-Agder

  Nicolai Prebensen
  12. sept. 2017
  17:03
Av Cheryl MacDonald, Vest-Agder fylkeskommune

Einar Buø fra Mandal har takket ja til å bli det første mobbeombudet i Vest-Agder. Han kommer fra jobben som daglig leder i Vest-Agder Røde Kors og starter i fylkeskommunen 1. desember 2017.

- Jeg gleder meg til å kunne utgjøre en forskjell for enkeltmennesker. Det sies at «du tror det ikke før du ser det.» Men jeg mener at når det gjelder deler av mobbingen, så «ser du det ikke før du tror det». Derfor er det så viktig å se enkeltpersoner og deres opplevelser. Og så må det arbeides på fire nivåer parallelt: Individ, skole, system og samfunn, sier han.

Videre sier han: -Jeg ser frem til å begynne å jobbe i en stor organisasjon med mye kompetanse, dyktige folk som jeg skal støtte og samarbeide med, både rundt på skolene og ansatte i sentraladministrasjonen. Nettopp dette med å samarbeide og bygge nettverk blir viktig for meg. Det å være det første mobbeombud blir å bygge tette relasjoner, bærekraftige nettverk og godt samarbeid. 

- Jeg ønsker å bygge et robust, hensiktsmessig og tillitsfullt ombud, slik at alle gode krefter kan bidra til å gjøre ombudet kjent og utgjøre en forskjell for de som trenger det. Ombudet skal være en informasjonsressurs for elever og foreldre, skoler, barnehager og andre som ønsker og trenger informasjon om godt psykososialt skolemiljø. Dette kan være gjennom god informasjon, kursing og nettverksbygging. Så skal ombudet gi veiledning i hvordan klage i enkeltsaker, forklarer Buø.

-Vi er veldig glad for at Einar Buø har takket ja til jobben. I tillegg til lang og relevant erfaring, så la vi særlig merke til hans sterke og tydelige engasjement. Vi ser frem til å få Einar Buø som medarbeider og særlig til hva han kan få til i jobben som mobbeombud, sier fungerende personalsjef, Karin Løvgren Stenersen.
 
FAKTA:
Om Mobbeombudet
  • Mobbeombudet er en uavhengig funksjon direkte underlagt Fylkestinget
  • Opprettet av politikerne i Vest-Agder våre 2017
  • Skal bidra til å sikre alle barn og ungdom et godt psykososialt skole/læremiljø
  • Bidra til å utvikle gode system og rutiner for å håndtere psykososialt skole/læremiljø gjennom hele opplæringsløpet

Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no