- Vi i Vestbygda er flinke på dugnader og har vurdert det i denne saken for å få noe gjort. Men det må du ikke skrive, bua er statens eiendom, sier han. (Foto: Nicolai Prebensen)

- Kommer ikke lyset til bussbua, får bua komme til lyset

  Nicolai Prebensen
  13. sept. 2017
  21:17
Et kjent ordtak sier: Hvis ikke fjellet kan komme til Mohammed, må Mohammed
komme til fjellet". Ordtaket er å få folk til å tenke over konseptet med at en faktisk må
gjøre noe selv for å oppnå ting, det holder ikke å sitte og vente på at
det skal komme til deg.

Svart bussbu
I Vestbygda, nærmere bestemt på Røsstad ved Trysfjorden står ei bussbu, og om vinteren i stummende mørke store deler av døgnet. 5-6 skoleelever benytter seg av bua, og dette mener både politiker Jack Andersen og Søgne kommune er lite trafikksikkert.

- Det er stor trafikk her om morgenen, og i stummende mørke er dette utrygt. Når skolebussen stopper for å ta opp eller slippe av elevene, prøver bilistene å snike seg forbi. Det er et under at dette har gått greit i alle disse årene, sier han.

Berømmer
Andersen berømmer bussjåførene som er kjent med problemet og sperrer av hele veien med bussen slik at bilene ikke har mulighet til å komme forbi.

Artikkelen fortsetter under bildet.
Bussbua i Røsstadkrysset er mørk, selv på dagtid der den ligger godt beskyttet av trær og kratt. (Foto: Nicolai Prebensen).

Andersen har i over ett år prøvd å få til et lyspunkt ved bua, men dette har vært alt annet enn enkelt.

Nærmeste lyspunkt er rundt 50 meter unna, men gir ikke lys til bussholdeplassen.

Befaring
Krysset Åloveien-Røsstadveien er fylkesvei og da må Statens vegvesen på befaring for å se om tiltaket med ett ekstra lyspunkt er mulig. Det er det ikke. Skal du ha lys langs vei holder det ikke med ett, du må ha åtte (!).

- Statens vegvesen har hatt en befaring der ute og et regelverk jeg ikke kjenner, sier at det ikke kan monteres ett lyspunkt, men minimum åtte. I dette tilfellet vil ikke vegvesenet prioritere lys, sier Torkjell Tofte, kommunalsjef teknisk i Søgne kommune.

Best mulig
- Vi har prøvd å finne en annen løsning på problemet og mener vi har funnet den best mulige nå, sier en resultatorientert kommunalsjef.

"Kan ikke lyset komme til bussbua, får bua komme til lyset".

Artikkelen fortsetter under bildet.
Bussbua står nesten midt i krysset Røsstadveien-Åloveien og er i følge beboere i Vestbygda svært lite trafikksikker. (Foto: Nicolai Prebensen).

- Vi har sammen med beboerne kommet frem til at flytter vi bua noen få meter inn på Røsstadveien som er kommunal, vil bua få litt lys fra det lyspunktet som står nærmest, samt fra gården som ligger like ved veien. Det blir ikke mye lys, men en flytting gir noe, i tillegg til at bua kommer noen få meter bort fra selve krysset, sier han.

Dugnad
- En ikke perfekt løsning, men adskillig bedre enn dagens. Vi har faktisk tenkt tanken en stund, og vurdert en helgedugnad, vi er flinke til denslags her ute. Dette må du ikke skrive, sier Andersen som understreker at bua er offentlig eiendom.

Formannskapet i kommunen bifalt forslaget i møtet onsdag, og kommunalsjef Tofte lovet en rask tilbakemelding til vegvesenet slik at saken løses innen høstmørket for alvor setter inn.
Sist oppdatert 13.09.2017 klokken 21:37 av Nicolai Prebensen

Ved å flytte bua 20 meter inn på den kommunale Røsstadveien vil det bli litt lys i bussbua som blant annet benyttes av skoleelever i hele den mørke årstiden. (Foto: Nicolai Prebensen)

- det var tydeligvis ikke mulig å flytte lyspunktet (innringet t.v.) noen meter lengre vest for å få få lys til bussbua (innringet t.h.), sier en lett indignert Jack Andersen (H) til N247 onsdag ettermiddag. Nå kan løsningen være innen rekkevidde. (Foto: Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no