Innsendt
- For en julegave, skriver Olav Eieland i dette innlegget fra Søgne IL Volleyball lørdag kveld. (Foto: Olav Eieland)

- Årets beste førjulspresang

  Nicolai Prebensen
  25. nov. 2017
  22:00
Av Olav Eieland - Søgne IL Volleyball
Vi i SIL volleyball har fått sponsoravtale med den fantastiske lokalbanken vår, Søgne og Greipstad Sparebank.

Volleyballklubben har i lang tid drevet mange ulike aktiviteter, men vi er og blir en liten klubb i antall medlemmer, og det er svært begrenset hva vi kan ta på oss av dugnader, betaling av kontingenter etc. Derfor blir det dessverre  fort "røde tall" når ambisjonen om å skape mange gode aktiviteter for barna er så høye, og inntektsmulighetene er så små! Vi har likevel greid å bygge 7-syv sandbaner på Langenes og Tangvall uten noen Tippemiddel eller Nærmiljøfond støtte, til totalt over 150 000 kroner.

Vi i klubben, Atle Try og undertegnede hadde i vår en god prosess med Søgne og Greipstad Sparebank om å få stønad og sponsing, og bygde bla to nye sandbaner på Tangvall med prosjektstøtte fra banken, samt  fra ulike fond, og andre lokalbanker med flere. Likevel hadde Søgne og Greipstad Sparebank ikke mulighet til sponsoravtale til vanlig drift, da de oppfordrer til å bruke  lokalbankfondet og utover dette sponser de kun veldig få, store klubber i kommunen.

Nå i høst har volleyballklubben måtte utsette endel nødvendige innkjøp. Vi har et G19 lag, som markerer seg godt, med finalespill i Vest Cup, og seier i Gallaturnering G19 i Farsund i høst, men med drakter som er totalt utvokst og utvasket. De ulike lagene har  svære utgifter med påmeldingavgifter i seriespill og utgifter til reiser, leirer med mer, og vi har måttet kansellere planlagt cup og reise til Danmark med mer.

Så kommer plutselig Søgne og Greipstad Sparebank oss i møte! Vi får nå en sponsoravtale over tre år, med fast årlig utbetaling på 35 000 kr. Vi i klubben, både små og store er svært takknemlige og vil gjøre alt vi kan for å skape gode aktiviteter for bygdas barn og unge.

For en julegave!

Olav Eieland - Søgne IL Volleyball

- For en julegave, skriver Olav Eieland i dette innlegget fra Søgne IL Volleyball lørdag kveld. (Foto: Olav Eieland)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no