Daglig leder i Repstad Eiendom Ole Johan Bueklev, nestleder i elvrådet Sebastian Kleiven og ordfører i Søgne Astrid Hilde klipper snora til den nye gang- og sykkelveien på Langens fredag. (Foto: Jon Aamodt)

Suksessfullt samarbeid på Langenes

  Jon Aamodt
  02. mars 2018
  16:36
- I dag er vi kjempeglade. det er mange år siden det første gang kom planer om gang- og sykkelvei på denne strekningen. Nå får vi en tryggere skolevei og en trygg og miljøvennlig vei til badeplassen i Lauvika, sa ordfører Astrid Hilde under den offisielle åpningen av den 1,1 kilometer nye gang- og sykkelveien på Langenes fredag. 


Ordføreren takket fylkeskommunen for velvilligheten ved å se på nye løsninger for finansiering og minnet om spleiselaget mellom private og offentlige som har gjort det mulig å bygge veien. 

Vararepresentant endre kommunestyrevedtak
Det er Repstad Eiendom som har vært byggherre, mens Repstad Anlegg har forestått bygging av gang- og sykkelveien. Daglig leder i Repstad Eiendom, Ole Johan Bueklev husket godt 24. september 2009. Da godkjente kommunestyret med en stemmes overvekt utbygging på Kileneset, men etablering av gang- og sykkelvei ble tatt inn som er rekkefølgekrav i planen. 

- Egentlig var det flertall imot planen, men en vararepresentant som var for, møtte i stedet for en representant som var mot planen og dermed tippet det i vår favør, sa Bueklev. 

Artikkelen fortsetter under bildet. 
Minusgradene fredag førte til at feiringen ble flyttet innendørs til Langenes skole etter at den formelle snorklippingen var gjennomført. (Foto; Jon Aamodt). 

Skryt til grunneiere og samarbeidspartnere
Bueklev kunne også fortelle om en lang prosess for å bli enige med grunneiere langs traseen. Det ble forhandlet i flere omganger og siste avtale ble signert så sent som i 2016. Da var planene for Kileneset lagt på is, grunnet kostnaden på 15 millioner kroner for å oppfylle rekkefølgekravet om gang- og sykkelvei. 

Skikkelig fart i planene igjen ble det først da Fylkeskommunen og ATP-utvalget kom på banen og gikk inn med over seks millioner i delfinansiering. Dette muliggjorde i følge Bueklev å få til den resterende finansieringen fra private utbyggere og grunneiere. 

Bueklev roste fylkeskommunens deltagere i prosessen for et eksemplarisk samarbeid. Også Statens vegvesens representanter fikk skryt for sitt arbeid.

- Jeg vil også rette en stor takk til alle berørte grunneiere. Samarbeidet under bygging av veien har vært forbilledlig, sa Bueklev som også takket Søgne kommune for godt samarbeid før og under arbeidet med veien. 

- Jeg tipper de som bruker denne veien vil bli fornøyd, avrundet Bueklev og la til at nå er det snart tomter til salgs på Kileneset. 

Fylkesordfører Terje Damman sluttet seg til gratulasjoner og i likhet med Bueklev var har svært godt fornøyd med samarbeidspartnerne. Han roste spesielt Repstad Eiendom og Repstad anlegg for godt utført arbeid. 

- Under den hvite snøen ligger det svart asfalt og venter. Ikke vær redd for å slite den ut avsluttet fylkesordføreren. 

Daglig leder i Repstad Eiendom Ole Johan Bueklev takket for godt samarbeid og rettet en spesiell takk til alle berørte grunneiere for eksemplarisk samarbeid under bygging av gang- og sykkelveien. (Foto: Jon Aamodt)

Fylkesordfører Terje Damman hadde med seg masse skryt til samarbeidspartnerne, spesielt Repstad Eiendom og Repstad anlegg. (Foto: Jon Aamodt)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no