Flytting av dagens kombinerte idrettsanlegg vil bli kostbart. Et av alternativene som trekkes frem, er å beholde stadion og flytte alle bygg vestover i planområdet. (Foto: Asplan Viak)

Skolesenteret: - Det finnes løsninger

  Jon Aamodt
  18. sept. 2018
  15:54
Plan- og miljøutvalget i Søgne kommune skal onsdag behandle detaljreguleringsplanen for nytt skolesenter på Tangvall. Etter at N247 presenterte deler av planen siste uke, har idrettsbevegelsen i Søgne oppvist et enormt engasjement for å markere at den ikke kan akseptere den reduksjonen i anlegg som planen legger opp til.

- Samtlige idretter som idag benytter anleggene på Tangvall vil bli sterkt påvirket dersom planen gjennomføres. Mangelen på idrettsfaglig kompetanse i planene kommer blant annet frem ved at det er lagt opp til samtidig bruk av anlegg for idretter som fotball og friidrett. Tenk hvilken risikosport fotballen vil bli dersom det samtidig foregår spydkast eller sleggekast på ytre bane. Eller hvordan en som løper 800 meter vil reagere på å bli taklet av en fotballspiller på oppløpssiden, sa styremedlem i Søgne FK Terje Ø. Pettersen da han sammen med andre medlemmer av idrettsrådet og klubbene i Søgne, informerte de ulike partigruppene på deres gruppemøter mandag kveld. 

Representantene fra idretten reagerer sterkt på at planen legges frem med en innhold som gir inntrykk av at idretten har vært delaktig i å utforme de skisserte løsninger til tross for at de i begrenset grad har vært involvert og i endra mindre grad blitt tatt hensyn til. Videre er de mektig forundret over at kommunenes fagmann på området, Magne Haugland som bare får ros fra idrettsmiljøet, ikke er tatt med i planleggingen. 

Artikkelen fortsetter under bildet. 
KrFs Torunn Verdal lytter interessert til representantene fra idretten under mandagens gruppemøte. Verdal til venstre i bildet, deretter Edvard Repstad, Olav Eieland, Stig Trydal, Kenneth Berner Lohne og Terje Ø. Pettersen. (Foto: Jon Aamodt). 

Kanibalisme
- Her spiser skolene idretten. Dette er ren kanibalisme. Anlegg vi har vært med å finansiere og bygge blir radert bort med et pennestrøk. Det vi mister nå, får vi trolig aldri tilbake, sa leder av idrettsrådet Edvard Repstad til partigruppene. 

Idrettens representanter la stor vekt på at de ikke er negative til skolesenteret og mente det er plass til alle dersom viljen er til stede. Den mest nærliggende løsningen mener de er å beholde dagens stadion som en grønn lunge mellom sentrum og den nye skolen. En flytting av det 70 år gamle idrettsanlegget vil bli svært kostbart. Opplysninger som er kommet fram i debatten indikerer at fylkeskommunen har satt et ultimatum om at den videregående skolen skal ligge der idrettsbanen ligger i dag for å være knyttet til sentrum og kollektivterminalen. 

- Jeg har kjempet for den videregående skolen her i Søgne og vil på ingen måte risikere at vi nå mister denne, men jeg kan vanskelig se at det kan skape problemer å flytte skolen 80 meter mot vest, sa Søgne FKs Terje Ø. Pettersen til politikerne. 

Han understreker at en forskyvning at skolebyggene til vestsiden av idrettsbanen bare er ett av flere alternative løsningsforslag. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

- Frivillighet og breddeidrett
- Selv om vi har levert an håndfull fotballspillere til eliteserien og friidretten har to norgesrekorder, så er det i første rekke breddeidrett vi er engasjert i. Totalt er det i dag rundt 3.600 medlemmer i idrettslag i Søgne. Nærmere tusen unge benytter anleggene på Tangvall og vi er mellom 80 og 100 voksne frivillige som bruker fritida vår til forebyggende arbeid for å holde ungdommen borte fra gata. Planen slik den foreligger vil bety full stopp for volleyball. Med kun to baner som skal være tilgjengelig for almenheten, er det ikke plass til organisert trening. Friidretten sier rett ut at de like godt kan legge ned eller flytte til Kristiansand. Fotballen har i dag bortimot 50 lag og stigende oppslutning. Banene vi tilbys betyr at vi må kutte årsklasser og trekke lag, orienterte Pettersen. 

Møtte forståelse
Idrettslederne var mandag kveld innom gruppemøtene til de fleste partiene som er representert i kommunestyret og møtte stor forståelse for sin frustrasjon. Arbeiderpartiets gruppeleder Bjørn Egeli berømmet idretten for sitt engasjement og fremhevet størrelsen i frivillighetsarbeidet som legges ned, mens ordfører Astrid Hilde luftet muligheten for en parallell reguleringsplan som uavhengig av skolesenteret kan ivareta idrettens behov. 

- Forslaget som foreligger er ikke godt nok for idretten, Hvordan vi vil håndtere dette i utvalget onsdag, kan jeg ikke forskuttere i dag, sier utvalgsmedlem Bernt L. Daland (FrP) i en kommentar tirsdag. 

Artikkelen fortsetter under bildet.
Det arrangeres årlig store turneringer på idrettsanleggene på Tangvall. Dette er bare mulig så lenge det er nok anleggskapasitet samlet innenfor et begrenset område. Daglig benyttes området av 600-700 barn og unge og opp mot 100 frivillige bruker fritiden for å organisere og lede det hele. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv). 

Gruppemøtene til Venstre og KrF gav begge to inntrykk av stor forståelse for idrettens sak og syntes ikke fremmed for å gå en ekstra runde for å finne gode løsninger for alle parter. 

- Vi snakker tross alt om 600-700 ungdommer som benytter idrettsanleggene hver eneste dag, understreket Pettersen.

Han la også til at en svømmehall til 100 millioner kroner ikke må gå på bekostning av de allerede eksisterende idrettsanlegg som er bygget opp i samarbeid med frivilligheten og det offentlige gjennom mange år. 

Frykter administrasjonen i fylkeskommunen
Både idrettens representanter og flere av de lokale politikerne sier klart at de frykter enhver form for utsettelse lokalt, kan brukes av administrasjonen i fylket som et argument for å torpedere hele den videregående skolen i Søgne. Å legge dagens forslag ut på høring, for deretter å gjøre omfattende endringer som medfører ny saksbehandling og ny høringsrunde, kan lett blir brukt mot hele planen. 

- Det kan se ut til at kravspesifikasjonene for den videregående skolen, gir lite rom for planleggerne. Vi mener det er svært uheldig hvis det stilles urimelige krav fra fylket dersom dette er krav som gjør det umulig å få til en løsning som ivaretar behovene til alle involverte innenfor reguleringsplanens område, sier Terje Ø. Pettersen. 

- Det finnes løsninger
- Vi mener det finnes løsninger som tilfredsstiller alle behov. Vi vil derfor foreslå at plan- og miljøutvalget onsdag sender planen tilbake til administrasjonen med en bestilling om å innen en måned legge frem et revidert forslag hvor både skole og idrett kan være fornøyd. Flytting av dagens stadion vil koste så mye at vi kan løse inn tilstrekkelig areal og få nødvendig plass til en betydelig lavere kostnad. Vi trenger et knallgodt forslag på kort tid, sier Jack Andersen (H) (bildet til venstre) til N247. 

Andersen legger til at det ikke må bli en lengre utsettelse som kan sette finansieringen av skolesenteret i fare, men håper det vil det være flertall i planutvalget onsdag for en ny runde før planen legges ut på høring. Han henviser forøvrig til Repstads kommentar på N247 som en god beskrivelse av hvordan idretten oppfatter reguleringsplanen slik den er fremmet nå. 

Kenneth Berner Lohne, Edvard Repstad, Terje Ø. Pettersen og Jon Fjeld orienterer partigruppen til Venstre om sitt syn på forslaget til detaljreguleringsplan for nytt skolesenter på Tangvall. (Foto: Jon Aamodt)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no