Kommunikasjonsrådgiver Nils Bernt Rinde (186 cm på sokkelesten) illustrerer dimensjonene på utstyret som er sving på anlegget. Skuffen tilhører en såkalt 50-tonners gravemaskin som er i drift i Dyredalen, og tar 3000 liter med masse i en jafs når den er full. (Foto: Nye Veier AS)

Fikk du med deg denne?: Slik påvirkes du av anleggsarbeidet på E39 Kristiansand - Mandal

  Nicolai Prebensen
  19. feb 2019
  18:27
AF Anlegg er igjen i full gang med anleggsarbeidet med å realisere 19 kilometer med ny E39 fra Grauthelleren i Kristiansand til Døle bru i Mandal. Her er en overordnet fremdriftsplan.

Siden månedsskiftet oktober/november i 2018 har det vært aktivitet i veilinja. Denne aktiviteten øker stadig i omfang. Det er utarbeidet planer for at anleggsarbeidene skal foregå på en slik måte at de ikke påvirker omgivelsene mer enn nødvendig. Men et slikt betydelig anlegg vil uansett påvirke nærområder i form av blant annet økt trafikk i anleggsperioden.

Evakuering ved sprengning - for sikkerhets skyld
Av sikkerhetsmessige årsaker vil boliger og konstruksjoner som ligger innenfor sikkerhetssoner måtte evakueres i forbindelse med sprengningsarbeider. De som blir berørt av dette blir varslet individuelt. I tillegg finnes egen varslingstjeneste man kan registrere seg på. Varslingstjenesten har adresse: www.nabovarsling.no. Her finner man informasjon om sprengningsarbeider, og det sendes ut varsling via SMS til de som ønsker dette mottatt før sprengning utføres.

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Konstruksjoner og boliger som ligger nær opp til sprengningsområder vil bli tilstandsvurdert med henblikk på mulige skader som kan oppstå ved sprengning. Det er viktig å presisere at AF har høye krav til sikkerhet, og vil sørge for at anleggsarbeidene skjer så skånsomt som mulig med tanke på naboer og konstruksjoner.

Eksisterende veier
Eksisterende veier vil ikke bli benyttet til massetransport. Derimot må entreprenøren enkelte steder bruke eksisterende veinett for inntransport av tungt utstyr til anleggsområdet. Eksisterende veier blir i anleggsfasen benyttet hovedsakelig til personell- og materialtransport.

Hold avstand til anleggsområde
Anleggsområdet er farlig med usikrede skjæringer og usikrede graveområder som er til fare for ikke autorisert personell. Inni områdene foregår det sprengning, graving og masseforflytning med stort og tungt utstyr. Hold derfor avstand til anleggsområdet. Utstyret som benyttes har betydelige blindsoner og store krav til sikkerhetsområder for ikke å risikere personskader. Anleggsområdet er adgang forbudt for alle som ikke har særskilt avtale, opplæring og riktig verneutstyr/synlighetstøy. Det er viktig å respektere skilting og alle anvisninger knyttet til anleggsarbeidet. Det blir satt opp skilt på alle stier og veier som krysser anleggsområdet og som blir stengt for ferdsel.

Artikkelen fortsetter under bildet.
Lindeli: Ved stier er det satt opp denne type plakater som varsler om at atkomsten er stengt som følge av anleggsarbeid. (Foto: Nye Veier AS).

Aktivitetsplan
Dette er hovedmomentene i anleggsvirksomheten frem til sommeren 2019:
Hele strekningen: Hogging av skog i regulert trase for ny E39

Grauthelleren bru:
Januar 2019 Adkomst linja
Uke 7/2019 Sprengning og masseflytting
Uke 31/2019 Oppstart betongarbeider

Mjåvannstunnel
Januar 2019 Adkomst linja
Uke 6/2019 Sprengning og masseflytting
Uke 17/2019 Driving av tunell

Rossevann bru
Uke 6/2019 Adkomst til linja
Uke17/2019 Sprengning og masseflytting
Uke 31/2019 Oppstart betongarbeider

Monan-krysset
Uke 4/2019 Adkomst linja
Uke 17/2019 Veiomlegging

Tverrslag Hellersdalen
Jan 2019 Opparbeidelse av midlertidig rundkjøring på E39 cirka 500 meter vest for eksisterende rundkjøring på Tangvall
Uke 18/2019 Forskjæring til tunnel
Uke 17/2019 Start driving av tunnel

Tverråna bru
Januar 2019 Adkomst til linja
Uke 10/2019 Sprengning og masseflytting
Uke 17/2019 Oppstart betongarbeider

Tag bru
Januar: 2019 Sprengning og masseflytting

Bekkekulvert Årdalen
Januar 2019 Oppstart grunnarbeid

Lohnelier
Januar 2019 Sprengning og masseflytting

Lindelitunellen
Januar: Adkomst til linja
Uke 07/2019 Forskjæring
Uke 17/2019 Start driving av tunnell

Trysfjordbru:
Januar: Adkomst til linja
Uke 05/2019 Sprengning og masseflytting

Motta informasjon om sprengning kommer her: http://www.nabovarsling.no/

Pressemelding fra Nye Veier AS, ved kommunikasjonsrådgiver Nils Bernt Rinde.
Sist oppdatert 19.02.2019 klokken 20:51 av Nicolai Prebensen

Disiplinleder vei, Håkon Nordgaard i Nye Veier (t.v.), og driftsleder Bernt Moen i AF Gruppen ber publikum tenke sikkerhet og respektere skilting om ikke å ta seg inn i anleggsområdet uten tillatelse. (Foto: Nye Veier AS)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no