Komplekset består av fire separate bygg, og mellom de fire bygningsvolumene etableres det uteoppholdsareal på lokk over næringsdelen, skriver utbyggerne. (Foto: Spiss/Murisør AS)

Planlegger kjøpesenter i to etasjer

  Jon Aamodt
  09. des. 2019
  19:06
Utbyggerne av Rådhusveien 36 og 38 har i disse dager sent ut nabovarsel for et nybygg med 64 leiligheter, kontorer og næringsareal.

I de utsendte dokumentene beskrives tiltaket utformet som et sammenhengende bygningskompleks på totalt ni etasjer. Videre skal første og andre etasje avsettes til kjøpesenter. Tredje og fjerde etasje disponeres til kontorer, og de resterende etasjene, fem til ni, er avsatt til boliger.

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Komplekset består av fire separate bygg, og mellom de fire bygningsvolumene etableres det uteoppholdsareal på lokk over næringsdelen, skriver utbyggerne. 

Under terreng er det innpasset et felles parkeringsanlegg med ankomst via nedkjøringsramper. Her skal det være plass til i alt 325 parkeringsplasser og 224 sykkelplasser i tillegg til boder og tekniske rom.

Informasjon i januar
- Anlegget er utformet for å gi alle leilighetene best mulig sol- og utsiktsforhold, og flere av leilighetene har fasade eller terrasser i flere himmelretninger. Tiltaket har til hensikt å realisere de byggeplaner som godkjent detaljregulering gir hjemmel for. Areal, avstander, utnyttelsesgrader med mer fremgår av vedlagt dokumentasjon og tegninger, skriver utbygger i varselet. 

Avslutningsvis opplyser tiltakshaver at det blir kalt inn til generelt informasjonsmøte for naboer i januar 2020.

Utbyggerne av Rådhusveien 36 og 38 har i disse dager sent ut nabovarsel for et nybygg med 64 leiligheter, kontorer og næringsareal. (Foto: Spiss/Murisør AS)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no