Det var varaordfører Jan Erik Tønnesland som fikk æren av å overrekke hedersmedaljen på vegne av KS. (Foto: Nicolai Prebensen)

Tildelt hedersmedalje: - Alle er på fornavn med ordfører Johnny

  Jon Aamodt, Nicolai Prebensen
  12. des. 2019
  18:35
Ordfører i Songdalen, Johnny Greibesland ble torsdag hedret med KS-medalje for sitt virke som folkevalgt i Songdalen kommune. KS står for kommunesektorens organisasjon.

KS-medalje kan tildeles folkevalgte eller tilsatte i kommuner eller fylkeskommuner som har utført en fortjenstfull samfunnsgavnlig virksomhet av særlig betydning for sin kommune eller fylkeskommune. For folkevalgte kreves vanligvis at vedkommende har hatt tillits- og eventuelt tjenesteoppdrag i minst 24 år. 

Tildelingen ble foretatt på den siste samlingen for den administrative ledelsen i kommunen før Songdalen fra nyttår blir en del av nye Kristiansand kommune. Samlingen foregikk på Løa ved Vigeland Hovedgård i Vennesla og den høytidelige anledningen bel avsluttet med en middag på stedet. 

Det var varaordfører Jan Erik Tønnesland som overrakte medaljen og sin tale om ordføreren trakk han fram følgende hovedpunkter:
  • Mer enn 24 år som folkevalgt;
  • Medlem av kommunestyret 1991-95
  • Pause fra politikken 1995-99
  • Medlem av kommunestyret og formannskapet fra 1999 og frem til årsskiftet 2020.
  • Sp-ordfører i Songdalen siden 2003
- For mye lønn
Tønnesland trakk videre fram at Johnny alltid har ønsket å være en «lavterskelordfører» som har vært lett å få tak i med kontor nesten på fortauet på Nodeland.

- Alle er på fornavn med Johnny, og da han fikk sin første lønnsutbetaling oppsøkte han kontoret med lønnsslippen i hånden og uttalte at det måtte være noe galt. Det kan ikke være riktig at jeg skal ha alle disse pengene for å være ordfører, var Johnnys reaksjon. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

- I anledning et skolejubileum, var det en som uttrykte til Johnny; av alle de 80 barna som gikk sammen med oss var du den siste jeg skulle tro ble ordfører, fortsatte varaordføreren.

Han sa videre at det under kommunevalget i 2015, i forbindelse med en undersøkelse,  var det en innbygger uttalte; «Ingen vits i å stemme, det blir Johnny uansett!»

Tønnesland la videre vekt på mange flotte besøk i bygda, blant annet kongehuset, nybygg som nytt rådhus, og andre flotte kommunale bygg. Eventyret Mjåvann industriområde, trepartssamarbeidet og ikke minst Songdalens gode omdømme med påfølgende priser.

- Songdalen har et godt omdømme og ikke minst havnet bygda på niendeplass på kommunebarometeret. Det viktigste er at Johnny har drevet en velfungerende kommune med gode tjenester, sa Tønnesland videre.

Han nevnte også mer krevende saker som kommunereformen og skolestrukturen i kommunen hvor Greibesland har stått på sitt.

Partikollega og leder av Kristiansand Senterparti Reidar Heivoll, hadde med unntak av en sak bare gode ord å si om ordføreren i Songdalen som har sittet som ordfører sammenhengende siden 2003.

Uenige
- Vi var helt uenige i vårt syn på kommunereformen, men du stod støtt på din sak selv om jeg rett og slett var sint på deg. Ut over det er det bare å ønske at du kommer tilbake til gruppe- og medlemsmøtene våre ganske snart. Du har vært en løsningsorientert mann som har vært en viktig brikke for å få tingene til å fungere i bygda, og ingen skal komme å si at du har gjort dette arbeidet for egen vinning. 

- Det er absolutt ingen som har så dårlig mobildekning i hele Songdalen som du, sa Heivoll til latter fra de ansatte i Songdalen kommunes administrasjon.

Artikkelen fortsetter under bildet.
Mette B. Nilsen, enhetsleder helse og omsorg, fikk jobben med å feste medaljen på jakkeslaget til avtroppende ordfører i Songdalen kommune, Johnny Greibesland.

Greibesland var selv ydmyk over alle de gode ordene og sa at det var svært hyggelig å bli gjort oppmerksom på. 

- Dette er ikke mitt arbeide alene. Jeg er stolt over alt vi har fått gjort, og det er ikke minst takket være den administrasjonen jeg har hatt rundt meg i alle disse årene. Dere har alle vært dyktige og det er dere som skal ha en stor takk, sa han.

Hva nå, Johnny?

- Jeg skal tilbake til gården og stelle litt der. Min sønn har driftet den i mange år nå, og nå vil jeg hjelpe til i min pensjonisttilværelse fremover. Det blir rett og slett en opptur, og ikke en nedtur som mange tror, sier Greibesland til N247.

Han forteller videre at det siste året har vært travelt med kommunesammenslåing og tilpasning til ny kommune.

- Det har vært en spennende tid og jeg følte vel egentlig ikke på det før rådhuset nylig ble tømt.

- Det var en rar situasjon, avslutter han.

Partikollega Reidar Heivoll holdt tale for ordfører Johnny Greibesland og overrakte blomster og et gavekort til et gartneri som skal brukes til å handle inn planter når våren kommer. (Foto: Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no