Søgne Turnforening var en av toppvinnerne i Søgne og Greipstad Sparebanks julekalender i 2019. Her mottar de den symbolske skjekken av bankens markedsansvarlig, Anne Lill Flo Berge Søreng. Fra turnforeningen møtte f.v.: Mia Bueklev, Karoline Bakke og leder Heidi Ingebrigtsen. (Foto: Nicolai Prebensen)

- Julekalenderpremiene går til gode formål

  Nicolai Prebensen
  09. jan 2020
  19:31
Som sikkert mange lesere husker var det Søgne FK som stakk av med førstepremien på 30.000 kroner i Søgne og Greipstad Sparebanks julekalender sist jul, noe som førte til at nestleder i klubben, Gunnar Engebu måtte bade i Høllen julaften.

Torsdag var representanter fra de fire klubbene som toppet premielisten samlet i bankens lokaler til en samtale rundt «julekalenderprosjektet» og hva klubbene skal bruke premiepengene på.

Det var det de fire største klubbene i Søgne som stakk av med de fire første plassene, og det sier markedsansvarlig i banken, Anne Lill Flo Berge Søreng kun skyldes egenengasjementet.

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

- Vi fikk inn 1.600 nominasjoner (stemmer) totalt, og når Søgne FK lager så stort engasjement som bading i Høllen er det ikke rart at de vinner. Det betyr bare at skaper klubblederne stor oppmerksomhet rundt et slikt prosjekt, kan også mindre lag og foreningene stikke av med toppremiene. Det dreier seg kun om engasjement, sier hun og håper at lag og foreninger i Songdalen trør skikkelig til kommende førjulstid.

Uhyre tett
- Det er dessverre ikke så mange lag og foreninger fra nabobygda som har engasjert seg i prosjektet, og derfor er det ikke mange fra Songdalen på premielisten. I årets konkurranse var det uhyre tett mellom førstevinner og «sistevinner», og kun få nominasjoner skulle til for at andre lag hadde stukket av med pengene, sier hun.

Representantene for klubbene skryter uhemmet av bankens engasjement for bygda, og flere av dem sier til N247 at deres lag, forening eller klubb ikke hadde klart seg uten det lokale engasjementet fra sparebanken.

Ålreit
- Jeg har engasjement i flere av klubbene her i bygda og har hatt mye med banken å gjøre i den sammenhengen. Det er fantastisk med en slik kontakt, og uten banken hadde de klubbene jeg representerer ikke vært i nærheten av hva klubbene er i dag. Det er ufattelig at vi er så heldige her i bygda, og ikke minst gjør det at Søgne er et ålreit sted å bo, sier han.

Leder i Søgne Håndballklubb, Gro Anita Kåsa Poulsen sier at dette dreier seg om forebyggende arbeid for barn. 

Barn og unge
- Det er ingen tvil om at bankens støtte, både i form av julekalender og ikke minst sponsorprogram kommer barn og unge til gode. Det er forebygging og folkehelse vi driver med alle sammen, og da er det godt med et slikt godt lokalt engasjement sparebanken har, sier hun. 

På spørsmål om hva klubbene skal bruke premiepengene til kommer svarene i rask rekkefølge:

Sosialt
Søgne FK skal bruke pengene på et sosialt arrangement til våren for alle, både medlemmer og ikke medlemmer. 

- Vi skal grille, og det blir underholdning, sier Gunnar Engebu i klubben.

- Vi har et lite fond der vi setter av penger til bruk for medlemmer som ikke har råd til utstyr. Dermed kan de være med for fullt uten at de trenger å være bekymret for om de har råd til å være hos oss, sier Kenneth B. Lohne i Søgne Danseklubb.

Kurs
- Vi har kurs for 30 trenere allerede førstkommende helg. Det kommer alle våre medlemmer til gode, og det er der premiepengene fra banken går til i år, sier Heidi Ingebrigtsen i Søgne Turnforening.

Søgne Håndballklubb fjernet treningsavgiften for skoleelever fra 1. til 3. trinn i fjor og vil fortsette med det. 

- Vi har lagt våre premiepenger inn i den potten, og det gir oss mulighet til å la de minste trene og spille gratis hos oss de tre første årene. Det har vært en suksess og noe vi vil strebe etter å fortsette med i årene som kommer, sier leder Gro Anita Kåsa Poulsen torsdag.

Allerede om en halvannen måneds tid vil Søgne og Greipstad Sparebank igjen sette frist for å søke midler i det de kaller lokalbankfondet. 

2,9 millioner
- I fjor delte vi ut 2,9 millioner kroner til mange prosjekter og arrangementer innen frivilligheten i bygda, og alle må huske på søknadsfristen innen 28. februar, sier Flo Berge Søreng videre.

- Lokalbankfondet speiler bankens sterke engasjement for å bidra til at det skal være godt å bo i bygdene våre. Derfor gir vi også hvert år en andel av overskuddet tilbake til lokalsamfunnet. Det er bankens styre som beslutter tildelingen, og tildelingsbeløpet er som utgangspunkt 10 prosent av bankens overskudd. I 2017 ble det utdelt kr. 3.000.000,- i bygdene våre, og i 2018 var tildelingsbeløpet kr. 2.600.000,-. Jo høyere overskudd, desto flere penger går ut til frivilligheten i bygdene, avslutter hun.

Toppvinnerne i Søgne og Greipstad Sparebanks julekalender 2019, f.v.: Gunnar Engebu i Søgne FK, Søgne Danseklubb ved Kamille Lian Lohne, Anne Lill Flo Berge Søreng i sparebanken, Gro Anita Kåsa Poulsen i Søgne HK og Mia Bueklev og Karoline Bakke i Søgne Turnforening. (Foto: Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no