Arnfinn Håverstad sammen med pilot Stian Johannessen og Steinar Sunde i Søgne kommune. Helikopteret ble benyttet til transport av materiell inn til løypene. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)

- Mye for pengene

  Jon Aamodt
  15. jan 2020
  09:20
- Det er bygget helt nye turveier i tillegg til at flere partier i eksisterende stier og turveier har fått en betydelig oppgradering, sier pensjonist Arnfinn Håverstad når han i januar 2020 gir en oppdatering på anvendelsen av de tre millionene Søgne kommunestyre bevilget til turveier med mer i bygda i 2018. 

Over en kilometer stier er belagt med plank, 35 kubikkmeter flis er fraktet inn i løypene, og flere kilometer av eksisterende løyper er gruset opp på nytt. Dette er noen av de nøkkeltall Håverstad kan rapportere om per januar. 

- I løypene til Linnåsen, Søgne-skiltet og til Kabbertjønn er det lagt 1.050 meter plank. På traktorveien fra Repstad mot Linnåsen er 600 meter rustet opp, ved Gloppa i Hellersdalen er det lagt 600 meter ny turvei, og nord for E39 ved idrettsbanen er det lagt 800 meter ny gruset vei og 110 meter plank i løypa mot Søgne-skiltet. 

Alternativ til løypekjøring
I mangel av snø og tilhørende løypekjøring nå i januar, benyttes tiden til å gruse opp turløyper. Akkurat nå er det 3,5 kilometer løype rundt Kvernhusvannet som gruses. Fire kilometer løype ved Tinntjønn er er gruset ferdig, og det er lagt 50 meter plank i løypa som det nå skal være mulig å forsere i tilnærmet tørr tilstand. Fremover mot våren skal også turstien på halvøya ut mot Rivenes få samme behandling, sier Håverstad. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

- Mye for pengene
Det er videre øremerket midler til løypene på Årstøl hvor det skal sprenges noen knatter og gjøres noe dreneringsarbeid. En viktig årsak til at de tre millionene har gitt flere kilometer oppgraderte og nye løyper er innsatsen til «pensjonistene» i Søgne. Sammen med Håverstad har Tellef Vindvand, Helge Bentsen, Kalle Kimestad og Aasmund Bakken lagt ned et stort timeantall arbeid i løypene. 

- Gjennom rammeavtalene med lokale bedrifter, har vi også fått utført profesjonelt arbeid for en grei pris, tilføyer Håverstad. 

Etter nyttår har i tillegg mannskaper fra parkvesenet i den sammenslåtte kommunen stilt med sine maskiner og levert et flott bidrag i arbeidet.  (Bildet: Ragnar Olsen og Jarle Bakken fra parkvesenet stiller med maskiner og kjører ut grus i løypene rundt Kvernhusvannet. Foto: Jon Aamodt).

Håverstad understreker initiativet fra lokalpolitikerne som grunnlaget for det resultatet vi ser i dag, og fremhever videre Steinar Sunde som kommunens mann som har vært sterkt medvirkende til at midlene har blitt utnyttet med maksimalt resultat. 

Flere bidragsytere
- Det har lenge vært etterlyst rekkverk i løypa til Linnåsen. Dette er også kommet på plass nå. På Eidsveden har vi fått en stor gapahuk med rundt 30 plasser, bekostet av Søgne kommune og oppført av et dugnadsgjeng fra vestbygda. Dette er et tiltak som vil bety utrolig mye for friluftslivet. 

- På toppen av de kommunale midlene har også andre bidrag vært med å heve kvaliteten på tilbudene inne friluftslivet. Søgne og Greipstad sparebank har finansiert to gapahuker på Linnåsen, og for de som ikke velger letteste vei til målet, kan vi minne om klatreklubbens Via Ferrata (bildet) som en alternativ vei til Søgne-skiltet som også har fått en gapahuk.

- Badestranda på Torve er oppgradert med steinsetting og ny sand. Ved Kleivsetvannet er det etablert en ny badeplass med flytebrygge, sandstrand og bro over stemmen. Det er etablert ny strand i Kvernhusvannet (bildet). I tillegg er løypenettet rundt Årosveden utbedret med frivillig innsats og med bidrag fra de samme midlene. 

- Fremdelen kan det komme noen flere tiltak. Det kan se ut som det ennå er noen midler igjen, sier Arnfinn Håverstad som en liten oppsummering på innsatsen for å fremme tilgangen til friluftslivet på Kristiansands beste vestkant. 

Kalle Kimestad, Aasmund Bakken, Helge Bentsen og Arnfinn Håverstad i arbeid med oppgradering av stien til Søgne-skiltet. (Foto: Jon Aamodt, arkiv)

- Vi har fått både nye og flere oppgraderte turveier i bygda etter at kommunestyret bevilget tre millioner kroner til formålet i 2018, sier Arnfinn Håverstad. (Foto: Jon Aamodt)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no