Video: Kristiansand kommune

Nærings- og eierskapsutvalget i Kristiansand sender direkte fredag

  Nicolai Prebensen
  26. mars 2020
  16:09
Artikkelen ble først publisert på Kristiansand kommunes hjemmeside.

Nærings- og eierskapsutvalget i Kristiansand kommune skal fredag 27. mars drøfte mulige tiltak for å styrke lokale næringsvirksomheter som er korona-rammet.

Sendingen sendes på N247 i Nett TV-vinduet over via Kristiansand kommunes strømmetjeneste.

Næringssjef og leder for Business Region Kristiansand, Geir Askvik Haugum, vil på det ekstraordinære møtet i nærings- og eierskapsutvalget legge frem en omfattende liste med forslag til tiltak innhentet fra næringsliv og bransjeaktører.

Møtet vil bli overført direkte på Kristiansand kommunes Nett-TV fra formannskapssalen i rådhuset. Der vil kun ordfører, kommunedirektør, direktører og formannskapssekretær være til stede. Alle de andre utvalgsmedlemmene deltar via Skype.

Tett samarbeid
Varaordfører Erik Rostoft har et særskilt ansvar for å følge opp kontakten med næringslivet. Han påpeker at kommunen gjennom KS vil påvirke sentrale myndigheter slik at tiltak som settes inn er relevante for bransjer og lokale virksomheter av alle størrelser.

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

- Flere titalls forslag er allerede kommet inn fra forretningslivet og næringsaktører i byen. Prioriteringer vil bli gjort i tett samarbeid med de involverte, Næringsforeningen for Kristiansandsregionen, Kvadraturforeningen, LO og NHO, sier varaordfører Erik Rostoft, som presiserer viktigheten av å fordele hjelpetiltakene på nasjonale og lokale myndigheter.

Samfunnskritiske
Næringssjef Geir Askvik Haugum understreker at Kristiansand kommune ved Kristiansand Business Region jobber preventivt for å unngå at det blir umulig å holde hjulene i gang i de bedriftene som er operative.

-  I tidlig fase har vi har jobbet med å følge målrettet opp hvordan det går med de mest samfunnskritiske virksomhetene.  Vi har fra kommunens side undersøkt aktivt om matvarebutikker og bedrifter har hatt nok mannskap til å holde hjulene i gang. Vi har arbeidet proaktivt sammen med Nav om å prioritere og kanalisere arbeidskraft til de samfunnskritiske virksomhetene og forsyningskjedene, sier Haugum.

Ingen stengte byggeplasser
- Kommunen forholder seg til nasjonale føringer og har ikke innført særegne regler som for eksempel kunne ha ført til stengte byggeplasser. Alle byggeplasser er oppe og går. Det blir også gjennomført fagbrev i bygg og anleggsbransjen. Dette er ikke noe vi skal ta æren for alene. Vi samarbeider godt og aktivt sammen med Fylkeskommunen, bransjeorganisasjoner og selskapsledelse i tillegg til Nav, næringsforeningene og NHO, sier Haugum.

Næringssjef og leder for Business Region Kristiansand, Geir Askvik Haugum. (Foto: Kristin Wallem Timenes)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no