I tillegg til fylkets tiltakspakke vil fylkeskommunen anmode staten om å bevilge tiltaksmidler for forsert realisering av store fylkesvegprosjekter som er klare til bygging, sier fylkesrådmann Tine Sundtoft . (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)

Foreslår tiltakspakke til 200 millioner

  Jon Aamodt
  03. apr 2020
  20:26
Tirsdag 14. april samles fylkesutvalget til videomøte. Blant sakene til behandling er tiltakspakke knyttet til koronapandemien og nytt fylkeshus i Kristiansand. I  forbindelse med koronapandemien foreslår fylkesrådmannen en tiltakspakke på 200 mill. kroner til veiprosjekter, skoler og fylkeskommunale bygninger. I tillegg kommer eventuelle statlige tiltaksmidler.

- Godt arbeid fra administrasjonen
- Etter en tydelig bestilling fra politisk ledelse i fylkeskommunen har fylkesadministrasjonen gjort et godt stykke arbeid og kunne i dag presentere en fylkeskommunal tiltakspakke. For samferdselssektoren vil dette bidra til å møte et behov for mer aktivitet i anleggsbransjen, sier samferdselsutvalgets leder, Christian Eikeland (FrP).

Han utdyper dette og sier at et av tiltakene er å se 2020 og 2021 under ett. I 2020 er det satt av 230 millioner til investeringer på fylkesveinettet, mens det i 2021 er vedtatt en investeringsramme på 260 mill. I 2020 økes midlene med 200 millioner, der 170 millioner skal gå til prosjekter på fylkesveinettet. I tillegg er det allerede satt av cirka 45 millioner i årets budsjett som ikke er bundet opp til prosjekter, og som kan supplere og sees i sammenheng i tiltakspakken.  

- Fart i anleggsbransjen
- Dette betyr at det per nå vil være 425 millioner som kan brukes på prosjekter som kan få fart i anleggsbransjen i Agder det neste året. Rammen kan selvsagt justeres ved de årlige budsjettbehandlingene, sier Eikeland.

I tillegg foreslås det å øke drift- og vedlikeholdsbudsjettet med 50 millioner kroner, og det arbeides med å få på plass statlige midler som skissert tidligere, der Stokkeland bro er et av to større prosjekter som raskt kan sendes ut på anbud.


Hølleveien kan bli prioritert
-  Den sørligste delen av Hølleveien er et av de foreslåtte prosjektene administrasjonen vil ha rask igangsetting av. Det er samferdselsutvalget som skal prioritere hvilke prosjekter som skal prioriteres først, sier Eikeland til N247. 

Fra før er det allerede bevilget 230 millioner til investeringer på fylkesveiene i 2020. Disse midlene er allerede prioritert på prosjekter der det allerede er oppstart på. Den foreslåtte tiltakspakken skal vedtas endelig av fylkestinget i slutten av april, og i fylkesutvalget 14. April. 

- Bransjen er fra før i et tørt marked der det er behov for mer aktivitet. Koronasituasjonen har ikke akkurat hjulpet på dette. Den tiltakspakken som nå foreslås vil skape økt aktivitet, og bidra til sysselsetting i bygg- og anleggsbransjen, sier Eikeland. 


- Dette er en tiltakspakke som nå foreslås som vil skape økt aktivitet, og bidra til sysselsetting i bygg- og anleggsbransjen, sier leder av samferdselsutvalget Christian Eiekland (FrP). (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no