Helt vest i det regulerte området skal det bygges ny stadion. Arbeidet med bygging starter cirka to uker etter påske. (Foto: Søgne kommune/Asplan viak)

Starter arbeid med nytt idrettsanlegg på Tangvall etter påske

  Jon Aamodt
  07. apr 2020
  12:58
Denne uken startet arbeidet med en ny parkeringskjeller på Tangvall, og maskinene er allerede i gang med å grave opp Søgne stadion. 

I et møte i nærings- og eierskapsutvalget i Kristiansand kommune tirsdag spurte Terje Ø. Pettersen (H) om fremdriften vedrørende bygging av ny stadion vest i området som er regulert til skole- og idrettssenter på Tangvall.

- Det er allerede gitt tillatelse til riving av bygningene som skal bort, og oppstart på byggingen er forventet å skje cirka to uker etter påske, informerte Erik Sandsmark fra kommunens administrasjon. 

Han opplyste videre at en ny stadion etter planen skal stå klar i løpet av oktober 2020. 

Oppstart på bygging av skole
Innen sommeren blir det også avklart hvorvidt bygging av ny videregående skole skal fremskyndes. Det arbeides i dag med to ulike alternativ for bygging av det kombinerte skolesenteret. I de opprinnelige planene skal ny ungdomsskole stå klar i 2022 og ny videregående skole i 2024. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

- Vi ser nå på et alternativ hvor begge skolene bygges samtidig. Da vil ny ungdomsskole kunne være klar i slutten av 2022 og ny videregående skole til skolestart i 2023, informerte teknisk direktør, Ragnar Evensen. 

Bystyret i Kristiansand skal behandle dette i løpet av mai, og fylkestinget tar stilling til fremskyndet oppstart i løpet av juni.

Før sommeren blir det avgjort om bygging av videregående skole fremskyndes slik at den bygges samtidig med ny ungdomsskole. (Foto: BRG/Filter Arkitekter AS)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no